Mädäte on vapautettu REACH-rekisteröinnistä

31.10.2019 8.40
Uutinen

Biokaasuprosessissa ja muussa anaerobisessa vaarattoman eloperäisen jätteen käsittelyssä syntyvä mädäte on aineena vapautettu REACH-asetuksen mukaisesta rekisteröintivelvoitteesta.

Mädäte, joka ei ole jätettä tai on lakannut olemasta jätettä, on lisätty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006  liitteeseen V kompostin ja biokaasun rinnalle.

Yhtään mädätteen rekisteröintiä ei ole vielä tehty, mutta asian tulkinta on ollut epäselvä. Mädätteen lisäämisellä asetuksen liitteeseen V on tarkoitus selkeyttää sitä, että mädäte vapautetaan rekisteröinnistä samoin perustein kuin komposti ja biokaasu on vapautettu.

Mädäte on puolikiinteää tai nestemäistä jäännösmateriaalia. Se on puhdistettu ja stabiloitu biologisessa käsittelyprosessissa, jonka viimeinen vaihe on anaerobinen mädätys ja jossa käytetään biohajoavia materiaaleja. Nämä materiaalit ovat peräisin ainoastaan ei-vaarallisista erotelluista lähteistä, kuten elintarvikejätteistä, lannasta ja energiakasveista.

REACH-asetuksen liitettä V muuttava asetus (EU) 2019/1691 löytyy myös Tukesin verkkosivulta

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033