Valikko

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan lupahakemusten ruuhka hellittää

Tukes 3.7.2013 8.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kirinyt kuluneen vuoden aikana kaivosalan lupien käsittelyssä. Tällä hetkellä jonossa on 698 malminetsintään, kaivostoimintaan ja kullanhuuhdontaan liittyvää lupahakemusta. Luparuuhkien purkautumiseen ovat vaikuttaneet rutinoituminen uuden kaivoslain tulkitsemiseen, Tukesin kaivosryhmän hyvä henkilöstötilanne sekä talouden taantuma.


Tukes on toiminut kaivoslupaviranomaisena nyt kahden vuoden ajan. Uusi kaivoslaki tuli voimaan heinäkuun 2011 alussa. Samaan aikaan kaivoslupa-asiat siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriöstä Tukesiin ja kaivosasioille perustettiin uusi toimipiste Rovaniemelle. Vanhan lain aikana tehtyjä valtaushakemuksia on käsittelemättä vielä 260 ja kaivospiirihakemuksia 35.

Kokemuksen karttuminen uuden lain soveltamisesta on nopeuttanut hakemusten käsittelyä. Luparuuhkan purkautumista helpottaa myös virastoon saapuvien uusien hakemusten määrän väheneminen. Malminetsintään liittyviä lupahakemuksia tulee vireille vähemmän, ja vanhoja lupahakemuksia perutaan.

– Metallien maailmanmarkkinahinnat ovat laskusuunnassa ja malminetsinnän rahoitus on tiukassa. Malminetsintä on kallista tutkimustoimintaa, joka lähinnä kuluttaa sijoittajien ja kaivosyhtiöiden pääomia eikä tuo mitään välittömiä tuloja. Mahdolliset voitot voivat olla odotettavissa itse kaivostoiminnasta vuosikymmenten päässä, kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa Tukesista sanoo.

Jonkin verran kaivoslupien käsittelyä hidastavat hallintovalitukset, joita tehdään erityisesti uraanin etsintään ja Natura-alueisiin liittyvistä lupapäätöksistä. Myös koneelliseen kullankaivuuseen myönnetyistä luvista valitetaan.  Tänä vuonna Tukes on jo antanut hallinto-oikeuksiin 12 lausuntoa, ja seitsemän lausuntoa on tekeillä.

Tällä hetkellä Tukesissa käsitellään sekä vanhan kaivoslain aikana haettuja valtaushakemuksia ja kaivospiirihakemuksia että uuden kaivoslain mukaisia lupahakemuksia. Vanhan lain mukaisella valtaushakemuksella tarkoitetaan yrityksen lupaa tutkia valtaamaltaan alueelta, löytyykö kallioperästä kaivoslain mukaisia hyödynnettäviä mineraaleja. Uudessa laissa valtausoikeutta vastaa malminetsintälupa. Uuden lain mukaan yritys voi hakea ennen malminetsintälupaa varausilmoitusta, joka antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa enintään kahden vuoden sisällä. Vanhan lain mukaisella kaivospiirihakemuksella haetaan lupaa hyödyntää kallioperässä olevia mineraaleja. Uudessa laissa kaivospiirihakemusta vastaa kaivoslupahakemus. Tukesin tavoitteena on saada vanhan lain mukaiset hakemukset käsiteltyä kesäkuun loppuun 2015 mennessä. 

Lisätietoja:
kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa, puh. 029 5052 117, [email protected]

Lupa

Hakemukset vireillä 1.7.2013

Tehdyt päätökset 1.1.-30.6.2013

Tehdyt päätökset 2012

Varaukset

74

73

141

Valtaushakemukset, vanha kaivoslaki

260

40 

129

Malminetsintälupahakemukset,

260

13

3

Kaivospiirihakemukset, vanha kaivoslaki

35  

 13

8

Kaivoslupahakemukset

  10

0

0

Kullanhuuhdontalupahakemukset

53

63

55

Kaivospiirin lopettamisilmoitukset

6

0

0

Yhteensä

698  

202  

336