Valikko

Malminetsintä romahti Suomessa viime vuonna – kaivoksilla louhitaan silti aiempaa enemmän

Tukes 28.3.2014 10.00
Tiedote

Suomessa toimivat kaivosyhtiöt raportoivat Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) investoineensa vuonna 2013 malminetsintään 40 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkimuskairausten määrä väheni puoleen. Jo perustetuilla kaivoksilla kuitenkin louhittiin innokkaasti: kokonaislouhinta kasvoi 16 prosentilla. Kaivosalan lupien käsittelyruuhka ei enää ole este tehokkaalle malminetsinnälle, sillä Tukes on saanut lupajonot lyhenemään.

Vuonna 2013 kaivosyhtiöt investoivat malminetsintään 40 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja tekivät tutkimuskairauksia 50 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikkiaan 38 yhtiötä raportoi Tukesille malminetsinnästä. Malminetsintä on Suomessa keskittynyt muutamalle toimijalle: 15 suurinta yhtiötä teki 97 prosenttia kaikista etsinnöistä.

Malminetsinnän väheneminen on kansainvälinen ilmiö, joka johtuu metallien hintakehityksen epävarmuudesta – yhtiöt eivät saa tutkimustoimintaan riskirahoitusta. Kansainvälisesti malminetsinnän investoinnit vähenivät viime vuonna 30 prosenttia. Malminetsinnän odotetaan edelleen vähenevän Suomessa vuonna 2014.

Louhinta kasvussa, mutta kaivosinvestoinnit laskussa

Sekä kaivosten kokonaislouhinta että malmi- tai hyötykivilouhinta kasvoivat vuonna 2013. Kokonaislouhinta lisääntyi 16 prosenttia edellisvuodesta, lähes 80 miljoonaan tonniin. Hyötykiveä ja malmia louhittiin viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 36,5 tonnia.  

Louhinnasta raportoi 24 yhtiötä yhteensä 46 eri kaivokselta.

Suomen suurin kaivos on Yara Suomi Oy:n Siilinjärven apatiittikaivos sekä kokonaislouhinnan (27,2 Mtn) että hyötykivilouhinnan (10,5 Mtn) määrällä mitattuna. Toiseksi suurin kokonaislouhinnan määrä oli FQM Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksella (21,8 Mtn). Nämä kaksi suurinta kaivosta louhivat yli 60 prosenttia Suomen kokonaismäärästä.    

Yhtiöt raportoivat investoineensa kaivostoimintaan 200 miljoona euroa eli lähes 40 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Uusia kaivoksia ei ole rakenteilla, ja odotettavissa olevat laajennuksetkin ovat pieniä.

Lupakäsittelyn ruuhka purettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kirinyt kaivosalan lupien käsittelyssä. Tällä hetkellä jonossa on 454 malminetsintään, kaivostoimintaan ja kullanhuuhdontaan liittyvää lupahakemusta. Kaivoslupien ja vanhan kaivoslain mukaisten kaivospiirimääräysten lupienkäsittely on sujuvaa.

Malminetsinnän lupahakemuksia (valtaushakemukset, malminetsintälupahakemukset) on edelleen käsittelyssä 375.  Jonon lyhenemistä edistää sujuva lupakäsittely ja talouden taantuma: hakemuksia tulee vähemmän vireille ja vireillä oleviakin hakemuksia perutaan.

– Malminetsintälupien käsittely ei ole enää este tehokkaalle malminetsinnälle. Malminetsintää ja kaivostoimintaa rajoittavat tällä hetkellä enemmän yritysten rahoitus, ympäristöviranomaisten lupavaateet toimijoille sekä muutoksenhakujen käsittelyjen kestot oikeusasteissa, kertoo kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa Tukesista.

Kullanhuuhdontalupien käsittely etenee sujuvasti erityisesti lapiokaivulupien osalta. Koneellisen kullankaivun lupakäsittelyä hidastavat hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävänä olevat muutoksenhaut.

Lisätietoja:
kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa, puh. 029 5052 117,

Kaivostoiminta: Ossi Leinonen, puh. 0295052 205

Malminetsintä: Ilkka Keskitalo, puh. 029 50552 151

Kullanhuuhdonta: Pasi Molkoselkä, puh. 029 5052 133

[email protected]

Vuoriteollisuuden tilastoja vuodelta 2013 on Tukesin verkkosivuilla http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset kohdassa Materiaalit.

Tällä hetkellä Tukesissa käsitellään sekä vanhan kaivoslain aikana (ennen 1.7.2011) haettuja valtaushakemuksia ja kaivospiirihakemuksia että uuden kaivoslain mukaisia lupahakemuksia.

Vanhan lain mukaisella valtaushakemuksella tarkoitetaan yrityksen lupaa tutkia valtaamaltaan alueelta, löytyykö kallioperästä kaivoslain mukaisia hyödynnettäviä mineraaleja. Uudessa laissa valtausoikeutta vastaa malminetsintälupa. Uuden lain mukaan yritys voi hakea ennen malminetsintälupaa varausilmoitusta, joka antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa enintään kahden vuoden sisällä.

Vanhan lain mukaisella kaivospiirihakemuksella haetaan lupaa hyödyntää kallioperässä olevia mineraaleja. Uudessa laissa kaivospiirihakemusta vastaa kaivoslupahakemus. Tukesin tavoitteena on saada vanhan lain mukaiset hakemukset käsiteltyä kesäkuun loppuun 2015 mennessä.

Kullanhuuhdontalupa antaa oikeuden huuhtoa maaperässä olevaa kultaa valtion maalla.

Lupa  Hakemuksia vireillä
25.3.2014
 
Tehdyt päätökset
1.1.–18.3.2014
 
Tehdyt päätökset
vuonna 2013
 Varaukset  9  12  152
 Valtaushakemukset, vanha kaivoslaki  108  33  79
 Malminetsintälupahakemukset  267  11  31
 Kaivospiirihakemukset, vanha kaivoslaki  11  8  27
 Kaivoslupahakemukset  7  5  5
 Kaivospiirin lopettamisilmoitukset  3  -  6
 Kullanhuuhdontalupahakemukset  49  35  75
 Yhteensä  454  104  375