Markkinoilta löytyi vaarallisia kaasulämmittimiä – valvontaprojektissa karut tulokset

Mediatiedote
30.1.2020 9.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testauttamista mökkilämmittimistä löytyi palovammavaara. Kaikki testautetut mökkilämmittimet poistettiin markkinoilta. Testaukset olivat osa EU-projektia, jossa yli 60 prosenttia tutkituista tuotteista ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia.

Tukes tutki osana EU-projektia kolmen eri kaasulaitetyypin vaatimustenmukaisuutta. Tutkitut tuotteet olivat mökki-, terassi- ja rakennuslämmittimiä. Kustakin tutkittiin kolme tuotetta. EU-projektissa vaatimustenmukaisuutta arvioitiin vain asiakirjojen perusteella. Projektin aikana tehdyn riskinarvion perusteella Tukes päätti testauttaa tutkitut terassi- ja mökkilämmittimet myös mekaanisilta ominaisuuksiltaan SGS Fimkon laboratoriossa. Kaikissa tuotteissa havaittiin testeissä sellaisia puutteita, joita dokumenttivalvonnassa saatujen asiakirjojen perusteella ei niissä pitänyt olla. Osa puutteista aiheutti vaaraa.

Tukes määräsi kaikki kolme mökkilämmitintä poistettavaksi markkinoilta ja antoi terassilämmittimille huomautuksia ja vaatimuksen korjata dokumentaatiota. Markkinoilta poisto tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää lopettaa tuotteen myynti ja muu luovuttaminen sekä kerätä myymättömät tuotteet jälleenmyyjiltä.

- Tyypillinen vaaraa-aiheuttava puute mökkilämmittimissä oli, että pintalämpötila nousee käytön aikana liian suureksi, sanoo ylitarkastaja Jyri Pekkanen.

Yhden rakennuslämmittimen dokumentaatiosta löytyi niin vakavia puutteita, että Tukes määräsi tuotteelle markkinoilta poiston.

- Kyseisen tuotteen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin ei ollut tutkittu ollenkaan, Pekkanen kertoo.

Yli 60 prosenttia kaasulaitteista lainsäädännön vastaisia

EU-valvontaprojektissa oli mukana 13 EU-maata. Projektissa tutkittiin 117 kaasulaitteen vaatimustenmukaisuutta tuotteita koskevien asiakirjojen, merkintöjen ja käyttöohjeiden perusteella.  

EU-projektin tulokset kokonaisuutena antoivat huolestuttavan kuvan kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Yli 60 prosenttia tutkituista tuotteista ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Suurin osa puutteista liittyi lainsäädännön vaatimiin tyyppitarkastustodistuksiin sekä tuotteisiin kiinnitettyihin merkintöihin ja ohjeisiin.

Vaikka suuri osa lainsäädännön vastaisuuksista liittyi pienempiin merkintäpuutteisiin, projektissa havaittiin huolestuttavan paljon tuotteita, joiden mukana ei toimitettu ollenkaan käyttöohjeita kohdemaan kielellä.

Toimi näin, kun ostat kaasulämmitintä

Tukes kehottaa kuluttajia olemaan tarkkana, kun he hankkivat terassi-, mökki- tai rakennuslämmittimiä.

Kuluttajien on hyvä huomata, että markkinoilta on löytynyt vaatimustenvastaisia tuotteita. Tuotteiden turvallisuus on yritysten vastuulla. Viranomaiset valvovat tuotteiden vaatimustenmukaisuutta pistokokein.

Kun ostat kaasulämmitintä, tutustu huolella laitteiden käyttöohjeisiin ja varoituksiin. Tarkista, että laitteessa on:

  • CE-merkintä
  • tieto, että se on tarkoitettu Suomen markkinoille (kohdemaamerkintä FI ja laiteluokkamerkintä I2H (maakaasu), I3B/P (nestekaasu), II2H3B/P (muokattavissa käytettäväksi maakaasulla tai nestekaasulla)
  • käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Huolehdi, että käytät laitetta ainoastaan käyttöohjeiden sallimissa paikoissa ja käyttöohjeiden mukaisesti.

Yritysten tunnettava kaasulaitteita koskevat vaatimukset

Jokainen jakeluketjun toimija on vastuussa kaasulaitteiden turvallisuudesta roolinsa mukaisesti. Yritysten on syytä ymmärtää, että markkinoilla voi olla tarjolla myös vaatimusten vastaisia tuotteita ja huolehtia ettei tällaisia tilata ja myydä kuluttajille. Kaasulaitteita myyvällä yrityksellä on oltava osaamista lainsäädännön soveltamisesta.

- Projektin aikana huomattiin, että osa omalla tuotemerkillään tuotteita myyntiin tuovista yrityksistä ei tiedä, että myymällä tuotetta omalla tuotemerkillään heidät katsotaan valmistajiksi. Valmistajilla on velvoite suunnitella ja valmistaa tuote lainsäädännön mukaiseksi, Pekkanen kertoo.

Valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevista velvollisuuksista säädetään tarkemmin kaasulaiteasetuksessa. Ennen tuotteen hankintaa yrityksen kannattaa tarkistaa vaarallisten tuotteiden rekistereistä, löytyykö kyseinen tuote sieltä.

Kaasulaitteiden vaatimuksista on tietoa Tukesin verkkosivuilla.

Markkinoilta poistetut kaasulämmittimet markkinavalvontarekisterissä:

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9134

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9123

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9124

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9135

Lisätietoja

ylitarkastaja Jyri Pekkanen, p. 029 5052 027, [email protected]

Linkki valvontaprojektiraporttiin

EU:n kaasulaiteasetus tuo uusia velvoitteita yrityksille (uutinen 5.6.2018)

Valmistajan, jakelijan ja maahantuojan velvollisuudet taulukossa

Vaarallisten tuotteiden rekisterit:

Markkinavalvontarekisteri

Safety Gate

Global Recalls