Hyppää sisältöön

Markkinoilta poistettiin viime vuonna 118 vaarallista sähkölaitetta

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 28.1.2021 8.32
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta yhteensä 118 vaarallista sähkölaitetta. Eniten puutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa. Samat tuoteryhmät toistuvat vuodesta toiseen vaarallisimpien tuotteiden listalla, mikä osoittaa, etteivät niiden valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta.

Tukes valvoo markkinoilla olevia sähkölaitteita sekä kivijalkakaupoissa että verkkokaupoissa. Tukesin tarkastajat tekivät vuoden 2020 aikana valvontaa yli 1200:an sähkölaitteita myyvään liikkeeseen. Kivijalkakauppoihin tehtyjen valvontakäyntien määrä on vähentynyt viime vuosina. Siihen vaikutti viime vuoden osalta koronaepidemia ja pidemmällä aikavälillä valvonnan kohdistuminen entistä enemmän verkkokauppaan.

Tukes testautti viime vuonna 346 sähkölaitetta ja testausten perusteella yhteensä 118 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Näistä vakavimmin vaaralliset 15 kerättiin takaisin käyttäjiltä. Vuonna 2019 näitä takaisinvetoja oli 19 ja sitä edellisenä vuonna 46. 

– Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ulotu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa, kertoo Tukesin ylitarkastaja Seppo Niemi. 

Sähkölaitteiden turvallisuus on valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuulla 

– Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen. Suurimpina ryhminä ovat led-valaistustuotteet sekä erilaiset laturit ja muuntajat. Tämä osoittaa, etteivät valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta, Niemi kertoo.

– Sähkölaitteiden valmistusketjut voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja sähkölaite voi koostua useasta eri osakomponentista, jotka sähkölaitteen lopullinen valmistaja liittää yhteen ja myy yhtenä kokonaisuutena. Turvallisten sähkölaitteiden valmistaminen ja maahantuonti edellyttävätkin yrityksiltä useiden asioiden hallintaa, kuten jokaisen laitteen ja laitekokonaisuuden turvallisuuden varmistamista sekä riittävää omavalvontaa ja laaduntarkkailua, Niemi jatkaa.

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon, kuten usein luullaan. Sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus päättyi jo 25 vuotta sitten EU:n myötä.  
 

Vaaralliset sähkölaitteet jäävät hyvin Tukesin haaviin 

Tukesin valvonta kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin ja tuotemerkkeihin.  

– Hyödynnämme valvonnassa erilaisia eurooppalaisia markkinavalvontatietokantoja. Teemme myös aktiivista yhteistyötä muiden EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja osallistumme yhteisprojekteihin, Niemi sanoo. 

Tukes löytää jatkuvasti markkinoilta useita vaatimustenvastaisia sähkölaitteita, joiden myyntiä pitää rajoittaa tai jotka pitää kerätä pois markkinoilta.  Valvonnan kohdentaminen on ollut tehokasta. Viime vuonna testatuista sähkölaitteista 31 prosenttia osoittautui siinä määrin vaarallisiksi tai puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan erilaisilla kieltopäätöksillä. Lievemmin puutteellisista tuotteista annettiin vastuuyrityksille huomautuksia, joissa yrityksiä pyydetään korjaaman testeissä löydetyt puutteet viimeistään seuraavissa tuotantoerissä. 28 prosenttia sähkölaitteista oli testatuilta osin kunnossa.

Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.  
Tukesille voi ilmoittaa vaaralliseksi epäilemästään tuotteesta verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

 Lisätietoja: Ylitarkastaja Seppo Niemi, p. 029 5052 167, [email protected]