Valikko

MCPA-kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitukset voimaan vähitellen

Tukes 24.4.2012 15.41
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tammikuinen päätös kieltää MCPA-kasvinsuojeluaineiden käyttö alle 25 metrin etäisyydellä vesistöistä on herättänyt vilkasta keskustelua siitä, koskeeko rajoitus jo tulevaa viljelykautta. Rajoituksen noudattamatta jättäminen tällä viljelykaudella ei aiheuta viljelijöille tukien menetyksiä, koska uusia rajoituksia ei ole merkitty kaikkiin MCPA-pakkauksiin.

MCPA on kasvinsuojeluaine, jota käytetään rikkakasvien torjuntaan muun muassa syys- ja kevätviljoilla. Tukes hyväksyi MCPA:n käytön kasvinsuojeluaineena uudestaan viime tammikuussa. Tukes päättää kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisestä ja käytön ehdoista Suomessa. Kasvinsuojeluaineet hyväksytään määräajaksi, enintään 10 vuodeksi. Maahantuojat hakevat Tukesilta kasvinsuojeluaineen uudelleenhyväksyntää, kun aineen määräaikainen hyväksyntä umpeutuu. Valmisteiden hyväksymistä säädellään EU:n kasvinsuojeluaineasetuksella.

 MCPA:n käytön ehtoja muutettiin tammikuisen hyväksymisen uusimisen yhteydessä niin, että ainetta ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöstä. Muutos tehtiin, jotta MCPA-valmisteiden vesistörajoitus on yhdenmukainen muiden vastaavien valmisteiden kanssa.

Useat viljelijät ovat ostaneet MCPA-valmisteita jo viime vuoden puolella, ennen kasvinsuojeluaineen hyväksymisen uusimista. Näissä MCPA-pakkauksissa ei näin ollen vielä lue, ettei ainetta saa käyttää alle 25 metrin päässä vesistöstä. Tämän vuoksi uuden vesistörajoituksen noudattamatta jättäminen ei aiheuta viljelijöille tukien menetyksiä. Tulevana kasvukautena viljelijä voi noudattaa kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysteksteihin painettuja käyttöohjeita rajoituksineen.

Tukesin tavoitteena on ohjeistaa valvontaviranomaisia kesän ja kevään aikana kertomaan uusista rajoituksista.  Jos viljelijä on tukivalvonnan yhteydessä saanut tiedon valmisteen käytön ehtojen muutoksista, viljelijän on otettava se huomioon käyttäessään kyseistä kasvinsuojeluainevalmistetta seuraavan kerran.

MCPA-valmisteiden lisäksi tammikuussa hyväksyttiin uudelleen myös kolme muuta kasvinsuojeluainetta, Express 50 T, Ratio T ja Totril. Näiden valmisteiden vesistörajoitus muuttui 15 metristä 25 metriin. Niitä koskevien uusien rajoitusten noudattamista koskevat samat ohjeet kuin MCPA:ta.

Tukesissa on käynnissä hanke, jossa kaikkien kasvinsuojeluaineiden vesistörajoitukset käydään läpi. Hankkeen valmistuttua valmisteiden vesistörajoitukset muutetaan niiden vesieliöille aiheuttamaan riskiin nykyistä paremmin perustuviksi.

Tukesin hyväksymät kasvinsuojeluaineet ja kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitukset löytyvät kasvinsuojeluaineiden rekisteristä. Vain rekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja käyttää Suomessa. Tukes ylläpitää myös verkkosivullaan ajantasaista listaa valmisteiden muuttuneista rajoituksista.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, 010 6052 036

jaostopäällikkö Eija-Leena Hynninen, 010 6052 049

sähköposti: [email protected]