Hyppää sisältöön

Mikä on Tukesin rooli maskeihin ja suojaimiin liittyvässä ohjeistuksessa ja valvonnassa?

Koronaviruksen kaltaisessa pandemiatilanteessa toimitaan kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssapanepidemiaa varten esitettyjen vastuiden ja menettelyiden mukaisesti (STM:n julkaisu 2012:9). Varautumissuunnitelman viestintävastuissa korostuu STM:n ja THL:n keskeinen rooli. Tukes ei määrää maskien tai suojainten käytöstä eikä valvo niiden käyttöä.

Tukes on markkinavalvontaviranomainen yleisille kulutustavaroille ja kuluttajakäyttöön tarkoitetuille henkilönsuojaimille. Markkinavalvonnassa tarkastetaan pistokokeenomaisesti, ovatko tuotteet niitä koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisia sekä vaaditaan yrityksiä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jos tuotteet eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Tarkemmin tapausten käsittelystä ja Tukesin markkinavalvonnasta on Tukesin verkkosivulla.

Tukes lisäksi ohjaa ja neuvoo aktiivisesti yrityksiä, jotta ne osaisivat täyttää tuotelainsäädännön mukaiset velvollisuutensa ja varmistautua siitä, että tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Hengityksensuojaimia ja muita maskeja koskevaa tietoa on kerätty tänne. Tukesin verkkosivuilla on laajemmin tietoa henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista ja yleisistä kulutustavaroista sekä CE-merkinnästä.

Markkinoilla on myös hengityksensuojaimia ja maskeja, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön, kuten yritysten työntekijöille ja hoitohenkilökunnalle. Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten valvonta on sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun vastuualueiden toimivallassa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on toimivaltainen lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavien suojainten osalta.

 

Sivun alkuun