Miksi myrkkymaaleja ei suositella veneenpohjiin?

Tukes
10.5.2017 14.39
Tiedote

 

Myrkkymaalien (antifouling- eli kiinnittymisenestovalmisteiden) käyttö veneen pohjiin kiinnittyvien vesieliöiden torjumiseksi on vesiympäristön kannalta ongelmallista, koska suurin osa maalien sisältämistä tehoaineista liukenee ympäröivään veteen. Tehoaineet ovat myrkyllisiä myös muille kuin veneen pohjaan kiinnittyville leville, merirokoille, leväruvelle ja sinisimpukoille.

Veneiden myrkkymaalausta tulisi välttää aina kun se on mahdollista ja käyttää sen sijaan ympäristöä säästäviä vaihtoehtoisia menetelmiä. Myrkkymaalien käyttö pääosin sisävesillä liikkuvissa veneissä on kokonaan kielletty.

venekuva 02


Suojele Itämerta!

Suurin osa myrkyistä päätyy Itämereen. Itämeri on herkkä ekosysteemi ja myrkkymaalien sisältämät tehoaineet ovat haitallisia Itämeressä esiintyville ns. avainlajeille, joilla on tärkeä merkitys muiden lajien menestymiselle Itämeressä.

Myrkkymaalien meriympäristölle aiheuttamia haittoja havaittiin jo 1970-luvun lopulla. Orgaanisten tinayhdisteiden on osoitettu aiheuttavan monenlaisia haittoja jo hyvin pieninä pitoisuuksina. Siksi niiden käyttöä myrkkymaaleissa on rajoitettu kansainvälisesti. Suomessa orgaanisten tinayhdisteiden käyttö huviveneissä kiellettiin vuonna 1991 ja käyttö on kokonaan kielletty vuoden 2003 alusta lähtien.

Kiellon seurauksena orgaaniset tinayhdisteet on korvattu muilla tehoaineilla. Tämä ei kuitenkaan ole poistanut myrkkymaalien ympäristölle aiheuttamia haittoja, sillä myös nykyisillä tehoaineilla on haitallisia vaikutuksia vesieliöihin.

vene 11


Myrkkymaalien ympäristövaikutukset arvioitu

Nykyisin markkinoilla olevien valmisteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset on arvioitu. Sen seurauksena huviveneissä käytettäville myrkkymaaleille on asetettu raja-arvo koskien kuparin päästöjä veteen.

Myrkkymaaleissa käytetyt kupari ja sinkki ovat hyvin pieninä määrinä välttämättömiä hivenaineita, mutta suurempina määrinä ne ovat erittäin myrkyllisiä, ja monet eliöt ovat herkkiä niiden myrkkyvaikutuksille.

Sinkki on erittäin myrkyllistä joillekin äyriäisille ja kaloille. Sinkkiä pidetään myös leviin ja nilviäisiin kertyvänä yhdisteenä.

Myrkkymaalien sisältämät orgaaniset tehoaineet ovat myrkyllisiä ennen kaikkea leville ja vesikasveille. Useat niistä ovat myös kertyviä ja hitaasti hajoavia. Erittäin pienet pitoisuudet näitä yhdisteitä saattavat aiheuttaa levämäärien ja -lajien vähenemistä, millä saattaa olla vaikutuksia meren ravintoketjuihin.


Myrkkymaalille vaihtoehtoisia menetelmiä ovat:


- Puhdista pohja mekaanisesti harjaamalla ja/tai käyttämällä painepesuria tai pohjapesuria.
- Nosta vene välillä kuiville.
- Suojaa veneen pohja valolta ja auringolta eliöiden pohjaan tarttumisen vähentämiseksi.

Pidä Saaristo Siistinä ry on julkaissut Askeleet myrkyttömään veneilyyn: Katseet veneiden pohjiin –oppaan, joka antaa konkreettiset työkalut siihen, miten veneilijät, veneseurat, telakat ja kunnat voivat vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia  Pidä saaristo siistinä /katseet veneiden pohjiin.

veneenpohja 2


Lähteet:

Tukesin verkkosivut:   Antifouling- eli kiinnittymisenestovalmisteet ja vesiympäristöTiedote:  Veneilykausi alkaa - säästä ympäristöä ja vältä myrkkymaaleja

............................

Juttua varten on haastateltu ylitarkastaja Jaana Pasasta.

Toim. Paula Kuusio
Kuvat: Saara Sivonen ja Hannu T. Mattila