Mitkä ovat suurimmat sähköturvallisuusriskit?

Tukes
6.4.2016 17.46
Tiedote

 

Joka vuosi 2 - 4 ihmistä on kuollut sähköiskuun. Sähköpaloissa menehtyy noin parikymmentä henkilöä vuodessa. Useimmiten syynä on virheellinen toiminta, varomattomuus, huolimattomuus tai tiedon puute. Tunnista sähköturvallisuusriskit ja opettele toimimaan turvallisesti!

Suurimpia sähköturvallisuusriskejä ovat:

  • Sähkölaitteiden varomaton käyttö

  • Ammattitaidottoman tekemät sähköasennukset, jatkojohdot ja muut sähköviritykset

  • Kunnossapidon laiminlyönti

  • Varomaton toiminta ilmajohtojen lähellä tai  junaradoilla

  • Sähköalan ammattilaistöissä jännitteettömyyden varmistamatta jättäminen


1) Sähkölaitteiden varomaton käyttö

Sisäkäyttöön tarkoitetun sähkölaitteen käyttö ulkona aiheuttaa sähköiskun vaaran. Lieden unohtaminen päälle aiheuttaa satoja tulipaloja vuosittain.
LIESI


2) Ammattitaidottoman tekemät sähköasennukset, jatkojohdot ja muut sähköviritykset

_SÄHKÖAMMATTILAINEN


Sähköasennukset ja sähkölaitteiden korjaukset ovat sähköalan ammattilaisten työtä, eikä esimerkiksi putkiasentaja tai  remonttimies saa niitä tehdä. Ammattitaidottoman henkilön sähköasennuksista on aiheutunut kuolemia lähes vuosittain.

itsekškorjasit


3) Sähkölaitteiden ja -laitteistojen kunnossapidon laiminlyönti

Kuluneet ja vioittuneet sähkölaitteet ja liitäntäjohdot aiheuttavat sähköiskun ja tulipalon vaaran. Huolehdi sähkölaitteiden kunnossapidosta, korjauta sähköviat ammattilaisella ja vaihda rikkinäiset sähkölaitteet uusiin.

4) Varomaton toiminta ilmajohtojen lähellä tai junaradoilla

Työskentely ilmajohtojen lähellä on suuri riski. Joka vuosi tapahtuu vaaratilanteita ja onnettomuuksia, kun kuorma-auton lava tai nosturi, pumppuauton puomi tai metsätraktorin kuormain on osunut ilmajohtoon.

ilmajohto


Ilmajohtojen lähellä liikkuminen on riski myös vapaa-ajan toimissa. Sähköiskuja on aiheutunut vaikkapa leijan lennättäjälle tai onkijalle, joka on kulkenut hiilikuituisen onkivavan kanssa liian lähellä ilmajohtoja.

kalastuskilpailu


Junaradat

Asiaton liikkuminen junaradoilla ja junien katolle kiipeily aiheuttavat aina hengenvaaran ja johtavat usein kuolemaan.


5) Ammattilaistöissä jännitteettömyyden varmistamatta jättäminen


Sähköalan ammattilaisille tapahtuu eniten onnettomuuksia siksi, että jännitteettömyys on jäänyt tarkistamatta tai siksi, että työskennellään lähellä jännitteisiä osia eikä noudateta  jännitetyömenetelmiä.

.......................
Miten sähkötapaturmia voi ehkäistä?


– Käytä sähkölaitteita käyttöohjeiden mukaan. Huolehdi sähkölaitteiden kunnossapidosta!

– Ole varovainen työskennellessäsi ilmajohtojen lähellä ja noudata aina suojaetäisyyksiä!

– Kierrä ilmajohdot kaukaa, jos kuljet onkivavan tai muun pitkän sähköä johtavan esineen kanssa!

– Usko varoituskylttejä! Jos jossain on hengenvaara, niin siellä voi oikeasti päästä hengestään!

– Käytä sähköasennuksissa ja sähkölaitteiden korjauksissa ammattilaisia!

– Sähkömies: Muista tarkistaa jännitteettömyys!

Tekstit: Paula Kuusio
Piirroskuvat: Kerberos