Hyppää sisältöön

Mittauslaitteiden valvonnassa paljastui puutteita käytönaikaisessa varmentamisessa ja taaran käytössä

Julkaisuajankohta 10.4.2024 10.02
Uutinen

Noin joka viidennessä käyntikohteessa löytyi jotain huomautettavaa, kun viranomaiset valvoivat mittauslaitteiden käyttöä kaupankäynnissä vuonna 2023. Puutteet olivat yleensä lieviä. Yleisin puute oli käytönaikaisen varmentamisen vanheneminen. Kuluttajien ja kilpailun tasapuolisuuden kannalta taaran käytön puutteet vaikuttavat mittausten luotettavuuteen eniten.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat, että kaupankäynnissä käytettävät mittauslaitteet täyttävät vaatimukset. Tukesin ja AVIen tarkastajat tekivät vuonna 2023 noin 900 valvontakäyntiä ja tarkastivat yhteensä noin 4700 mittauslaitetta. 

Tyypillisiä tarkastettavia mittauslaitteita olivat vähittäiskaupan vaa’at, polttonestemittarit ja anniskelun mittauslaitteet. Valvontakohteista noin 21 %:sta löytyi huomautettavaa ja kaikista tarkastetuista mittauslaitteista noin 9 % oli jollain tavalla säädösten vastainen. Yleisin puute oli käytönaikaisen varmentamisen vanheneminen ja puutteet taarapainon käytössä. 

Käytönaikaisen varmentamisen myöhästyminen on tarkastajien havaintojen mukaan hieman lisääntynyt korona-aikana. Taaran käytön puutteilla on eniten vaikutusta kuluttajien kannalta, ja siihen Tukes ja AVIt toivovat kauppiaiden kiinnittävän tarkempaa huomiota. Kaupankäyntiin soveltumattomia vaakoja tai muita mittauslaitteita sen sijaan löytyi tarkastuskäynneillä vähittäiskaupoista vähän. Valvontakohteet on pyritty valitsemaan riskiperusteisesti.

Tukes ja AVIt jatkavat tänä vuonna päivittäistavarakaupan mittausten valvontaa.

Mittaukset tulee tehdä luotettavalla mittauslaitteella oikein

Mittauslaitteiden tulee täyttää mittauslaitelain vaatimukset, kun mittaustulosta käytetään hinnan määrityksen perusteena. Mittauslaitteet, esimerkiksi kaupan vaa’at tai pakattavien tuotteiden sisällön määrän tarkistuksessa käytettävä vaaka, on lisäksi varmennettava säännöllisesti. Varmennusväli riippuu mittauslaitteesta tai sen käyttökohteesta. Yleisin varmennusväli on kolme vuotta. Varmentamisen tekee riippumaton hyväksytty tarkastuslaitos.

Kun kilohinnoiteltu tuote punnitaan hinnan määritystä varten, tuotteen painoon ei saa sisällyttää pakkausmateriaalin painoa. Pakkauksen paino on vähennettävä käyttämällä taaraa. Itsepalveluvaaoissa taarapaino on yleensä asetettu vaakaan tuotekohtaisesti.

Kilohinta kertoo tuotteen hinnan painoyksikköä kohden. Jos tuotteen pakkausmateriaalia ei ole vähennetty punnitustuloksesta, jonka perusteella hinta lasketaan, asiakas maksaa pakkauksestakin tuotteen kilohinnan mukaan. Tämä vääristää tuotteiden hintoja ja hintojen vertailtavuutta. Taaran käytön laiminlyönnin aiheuttama virhe mittaustuloksessa on paljon suurempi kuin vaa’an suurin sallittu virhe. Kauppias voi halutessaan hinnoitella pakkausmateriaalin erikseen.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Hemminki puh. 029 5052 244
Ylitarkastaja Reino Rinnemaa puh. 029 5052 143
sähköpostit muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun