Valikko

Moottorikelkkasafarille osallistuja tarvitsee kunnon perehdytyksen

Tukes 19.12.2012 13.51
Tiedote

Asiakkaiden perehdyttämisestä moottorikelkkasafareille löytyi parantamisen varaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), aluehallintovirastojen ja kuntien yhteisessä valtakunnallisessa valvontaprojektissa, jossa tarkastettiin moottorikelkkapalveluiden turvallisuutta. Kuntien terveystarkastajat tekivät kevättalvella 2012 yhteensä 32 tarkastusta safareilla pääosin Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa.

Tarkastusten kohteina olivat ensisijaisesti ohjatut moottorikelkkasafarit, mutta myös kelkkojen vuokraustoimintaa tarkastettiin. Moottorikelkkasafarit ja vuokraustoiminta ovat kuluttajapalveluita, joihin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia. Tarkastuskertomuksiin kirjattiin yhteensä lähes sata erilaista toimenpidettä, joilla turvallisuutta pystytään kohteissa edelleen parantamaan. Kolmessatoista tapauksessa tehtäville parannuksille asetettiin määräaika.

Tehdyt tarkastukset olivat hyvin käytännönläheisiä, terveystarkastajat seurasivat muun muassa safarin järjestämiä perehdytyksiä asiakkaille.

Moottorikelkkapalveluita tarjoavan pitää perehdyttää asiakkaansa ennen ajoa seuraaviin asioihin:

  • oikea ajoasento
  • kelkan hallintalaitteiden käyttö
  • liikkeelle lähtö
  • viestiminen käsimerkeillä
  • turvavälit
  • toimiminen hätätilanteissa
  • kaasun käyttö.

Tukesin suositus on, että asioiden perehdyttämisessä käytetään apuna kirjallista perehdytyslistaa, jonka osallistuja ja palveluntarjoaja allekirjoittavat perehdytyksen lopuksi.

– Tarkastuskäynneillä kävi ilmi, että joillakin palveluntarjoajilla perehdytys jäi suullisen varmistuksen varaan. Aina perehdytyksessä ei myöskään käsitelty hätätilanteessa toimimista. Jos onnettomuus tapahtuu oppaalle, osallistujien tulee löytää oppaan matkapuhelin, hätätilanneohjeet ja ensiapuvälineet. Yleensä nämä ovat oppaan ns. opasrepussa, jonka sisällöstä tulisi perehdytyksessä mainita, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista kertoo. Joistakin moottorikelkoista myös puuttui avunhälytysohje.

Tukes muistuttaa, että moottorikelkkasafaria vetävällä oppaalla tulee olla taito arvioida, onko osallistuja omaksunut safarilla tarvittavat tiedot ja taidot.

– Jos vaikuttaa siltä, että osallistuja ei kieli- tai muiden ongelmien vuoksi omaksu perusasioita riittävän hyvin, hänen ei tule osallistua safariin ainakaan kuljettajana. Palveluntarjoajan tulee huolehtia myös, että osallistujat ovat pukeutuneet sään mukaisesti ja suojautuneet tarvittavilla turvavarusteilla, Kaarina Kärnä sanoo.

Moottorikelkan ajamiseen vaaditaan vähintään T-luokan ajokortti. Moottorikelkkaa ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus, jos huoltaja ei ole itse mukana. Lapsi ei voi olla kelkassa matkustajana, jos hänen jalkansa eivät ulotu jalkatukiin ja kädet kädensijoihin.

– Viidellä tarkastuksella kävi ilmi, että pieniä lapsia oli otettu kelkan päälle kuskin eteen. Näin ei saa toimia, sillä paikka ei ole lapselle turvallinen. Pieniä lapsia voidaan harkiten kuljettaa moottorikelkalla vedettävässä reessä, Kärnä kertoo.

Tukes oli laatinut moottorikelkkapalveluiden tarkastuslistan, jossa keskeisiä osioita olivat asiakkaiden perehdytys, käytetyt reitit, palveluntarjoajan turvallisuusasiakirja sekä käytännön turvallisuusjärjestelyt. Tarkastuslistan sisältöä tarkistetaan projektista saatujen kokemusten perusteella, ja tarkistettu lista tulee Tukesin verkkosivuille talvella 2013, jotta myös palveluntarjoajat voivat hyödyntää sitä omavalvonnassaan.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184

sähköposti: [email protected]