Hyppää sisältöön

Muutoksia CLP-asetukseen kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä

Julkaisuajankohta 23.3.2020 11.03
Uutinen

CLP-asetusta (EY) 1272/2008 on mukautettu vastaamaan maailmanlaajuisen luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) muutoksia. Muutokset koskevat mm. fysikaalisia vaaraluokkia flegmatoidut räjähteet ja syttyvät kaasut, terveysvaaraluokkien määritelmiä sekä vaara- ja turvalausekkeita. Muutokset on huomioitava kemikaalien luokituksissa ja merkinnöissä viimeistään 17.10.2020.

Asetuksella (EU) 2019/521, joka on CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus, sisällytetään GHS:n kuudennen ja seitsemännen tarkistetun version muutokset CLP-asetukseen. Muutoksia on sovellettava viimeistään 17.10.2020 mutta niitä voi soveltaa jo nyt.

Fysikaalisille vaaroille otetaan käyttöön uusi vaaraluokka flegmatoidut räjähteet. Näillä tarkoitetaan kiinteitä tai nestemäisiä räjähtäviä aineita tai seoksia, jotka ovat flegmatoitu niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi. Vaarat liittyvät palo-, räjähdys- tai sirpalevaaraan sekä suurentuneeseen räjähdysriskiin, jos flegmatointitekijää vähennetään. Vaaraluokka jaetaan kategorioihin 1, 2, 3 ja 4.

Syttyvien kaasujen vaaraluokkaan on lisätty vaarakategoria pyroforiset kaasut. Pyroforiset kaasut voivat syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Syttyvien kaasujen vaaraluokka jaetaan jatkossa kategorioiden 1 ja 2 sijaan kategorioihin 1A, 1B ja 2. Pyroforiset kaasut luokitellaan kategoriaan 1A.  

Muutoksia on tehty myös

  • kriteereihin aineille ja seoksille, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja
  • yleisiin raja-arvoihin
  • aerosolien luokitukseen
  • vaaraluokkiin räjähteet, syttyvät kaasut, syttyvät nesteet, syttyvät kiinteät aineet, välitön myrkyllisyys, ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, hengitysteiden ja ihon herkistyminen, sukusolujen perimää vaurioittava, syöpää aiheuttava, lisääntymiselle vaarallinen, elinkohtainen myrkyllisyys ja aspiraatiovaara
  • joihinkin vaara- ja turvalausekkeisiin.

Lisätietoja

GHS, Rev.6 (July 2015)

GHS, Rev.7 (July 2017)

Kemikaalineuvonta, kysymyslomake tai puh. 0400 393 033 (puhelinajat maanantaisin ja tiistaisin kello 9.30–11.30, torstaisin kello 13–15)