Muutoksia kasvinsuojeluaineiden jäämien enimmäismääriin

20.5.2019 12.27
Uutinen

Euroopan komissio on muuttanut eräiden tehoaineiden jäämien enimmäismääriä (MRL) kasvinsuojeluaineissa. Asetamipridi-, iprodioni ja pikoksistrobiini-nimisten tehoaineiden enimmäismääriä koskevat muutokset tulevat voimaan EU:ssa loppukesällä 2019. Muutosten myötä Tukes poistaa eräät käyttökohteet Mospilan-valmisteen luvasta.

Asetamipridin jäämien enimmäismäärät laskevat useissa tuotteissa EU:ssa. Suomessa muutos koskee asetamipridi-tehoainetta sisältävää Mospilan-valmistetta, joka on tarkoitettu useiden tuhohyönteisten torjuntaan lukuisilla kasvihuoneessa sekä avomaalla viljeltävillä kasveilla. Asetamipridin jäämiä ei saa 13.8.2019 jälkeen löytyä kasvihuoneessa viljellyistä salaattikasveista (Lactuca sativa), endiivistä (Cichorium), pinaatista ja lehtimangoldista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut päätöksellään kyseiset käyttökohteet Mospilan-valmisteen minor use -luvasta.

Mospilan-valmistetta saa käyttää salaatilla, endiivillä, pinaatilla ja lehtimangoldilla kasvihuoneessa 30.6.2019 saakka.

Mospilan-valmisteen muut käyttökohteet säilyvät ennallaan. Ne voi tarkistaa Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Iprodioni-tehoaineen jäämien enimmäismäärät on asetettu analyysiherkkyysrajalle, eli kasvituotteista ei saa löytyä jäämiä iprodionista. Jäämien uudet enimmäismäärät tulevat voimaan 31.7.2019. Iprodionia sisältävän Rovral 75 WG -valmisteen käyttö kasvinsuojeluaineena on päättynyt Suomessa 5.6.2018.

Iprodionin jäämiä ei saa 31.7.2019 jälkeen löytyä markkinoilla olevista kasvituotteista, kuten säilötyistä tai pakastetuista tuotteista. Siten esimerkiksi iprodionilla käsiteltyä ja pakasteena säilöttyä mansikkaa ei voi myydä 31.7.2019 jälkeen. Elintarviketeollisuudessa tulee huomioida esimerkiksi rypsi- ja rapsiöljyjen tai muiden säilöttyjen elintarviketuotteiden mahdolliset iprodionin jäämät ja seurata jäämien enimmäismääriä omavalvonnassa.

Rovral 75 WG -valmisteen käyttökohteet Suomessa ovat olleet mansikka, vadelma, koristekasvit, kasvihuonetomaatti ja -kurkku, ristikukkaiset öljykasvit, kaalikasvit, sipuli, porkkana sekä vihannes- ja koristekasvien siemenet, kukkasipulit ja siemenperuna.

Elintarviketeollisuudessa seurattava pikoksistrobiinin jäämiä

Pikoksistrobiini-tehoaineen jäämien enimmäismäärät laskevat kaikissa tuotteissa analyysiherkkyysrajalle 13.8.2019, eikä jäämille ole myönnetty siirtymäaikoja. Suomessa pikosistrobiinia on ollut Acanto ja Acanto Prima -valmisteissa sekä Acanto Priman rinnakkaisvalmisteissa (Maatilan Strobi AC ja Maatilan Strobi AC Duo 2). Näiden valmisteiden käyttö on päättynyt ja valmisteet on poistettu kasvinsuojeluainerekisteristä 30.11.2018.

Acanto-valmistetta on Suomessa saanut käyttää kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, ohralla, kauralla, rukiilla, rypsillä ja rapsilla sekä sokerijuurikkaalla ja punajuurikkaalla. Acanto Prima, Maatilan Strobi AC ja Maatilan Strobi AC Duo 2 -valmisteita on saanut käyttää syys- ja kevätvehnällä, ohralla, kauralla, rukiilla.

Tukesin mukaan pikoksistrobiinin jäämät sokerijuurikkaassa ja rypsin ja rapsin siemenissä ovat normaalissa käytössä hyvin pienet, joten ei ole todennäköistä, että prosessoiduissa sokereissa tai rypsi- ja rapsiöljyissä havaitaan enää jäämiä pikoksistrobiinista. Myöskään punajuurikkaissa ei todennäköisesti havaita jäämiä, koska punajuurikkaiden sallittu pikoksistrobiinin jäämien enimmäismäärä on ollut jo aikaisemminkin analyysiherkkyysrajalla. Viljatuotteissa pikoksistrobiinin jäämiä saattaa esiintyä, mutta jäämät laimenevat, kun viljoja sekoitetaan isoja eriä yhteen niitä varastoitaessa ja käytettäessä elintarviketeollisuudessa. Kaikissa varastoitavissa ja prosessoiduissa tuotteissa on kuitenkin tarpeellista seurata omavalvonnassa mahdollisia jäämiä, jotta jäämien enimmäismäärien ylityksiä ei esiinny markkinoilla olevissa elintarviketuotteissa.

Tehoaine Valmiste Poistettavat käyttökohteet Käyttö loppuu (em. kasveilla) Käyttö loppunut Jäämiä ei saa esiintyä
Asetamipridi Mospilan salaatti, endiivi, pinaatti ja lehtimangoldi 30.6.2019   13.8.2019
Iprodioni Rovral 75 WG     5.6.2018 31.7.2019
Pikoksistrobiini Acanto, Acanto Prima, Maatilan Strobi AC ja Maatilan Strobi AC Duo 2     30.11.2018

13.8.2019

Tehoaine on muun muassa kasvinsuojeluaineissa käytettävä vaikuttava aine. Kasvinsuojeluun käytettävät valmisteet sisältävät yhden tai useamman tehoaineen lisäksi usein monia muita aineita, jotka vaikuttavat esim. valmisteen säilyvyyteen ja ominaisuuksiin. Kaikille torjunta-ainejäämille on asetettu enimmäismäärät, jotka eivät saa ylittyä elintarvikkeiksi tai rehuksi käytettävissä tuotteissa. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät asetetaan siten, että ihmisten ja eläinten terveys on turvattu. EU:ssa jäämien riskinarviointeja tekee yhteistyössä jäsenmaiden kanssa EU:n elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), jonka päätelmien perusteella EU-komissio tekee päätökset muuttaa jäämien enimmäismääriä. 

Lisätietoja:

Heli Anttila (kasvitautiaineet) p. 029 5052 019 

Marja Suonpää (tuhoeläinaineet) p. 029 5052 092 

Johanna Rajasärkkä (jäämien arviointi) p. 029 5052 136 

sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Tiedote (20.4.2018): Rovral 75 WG -kasvinsuojeluaineen jäämien enimmäismääriin muutoksia