Hyppää sisältöön

Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa rajoitettuihin ja kiellettyihin aineisiin

Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.20
Uutinen

Euroopan komissio on antanut uuden asetuksen, jolla on muutettu kiellettyjen ja tietyin rajoituksin sallittujen aineiden luetteloita. Asetus (EU) 2021/850 (Omnibus act) rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä kosmetiikassa.

Luetteloon kuuluvat aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia eli niin kutsuttuja CMR-aineita. Muutokset tulevat voimaan 1.10.2021 alkaen. Salisyylihapon käyttöä koskevat rajoitukset ovat voimassa jo 17.6.2021 alkaen.

Suomessa tai muualla EU- ja ETA-maissa myynnissä olevat tai Suomeen verkkokaupan kautta markkinoitavat kosmeettiset valmisteet eivät saa sisältää asetuksella kiellettyjä aineita tai aineiden on täytettävä niiden käytöille asetetut rajoitukset.

Kiellettyjen aineiden luetteloon lisätyt aineet

12 ainetta tai aineryhmää on lisätty luetteloon:

 • Koboltti

 • Metaldehydi (ISO); 2,4,6,8-tetrametyyli-1,3,5,7-tetraoksasyklo-oktaani

 • Metyylielohopeakloridi

 • Bentso[rts]pentafeeni

 • Dibentso[b,def]kryseeni; dibenzo[a,h]pyreeni

 • Etanoli, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-haara- ja suoraketjuiset alkyyli)johdannaiset

 • Syflumetofeeni (ISO); 2-metoksietyyli (RS)-2-(4-tert-butyylifenyyli)-2-syano-3-okso-3-(α,α,α-trifluori-o-tolyyli)propionaatti

 • Di-isoheksyyliftalaatti

 • Halosulfuronimetyyli (ISO); metyyli 3-kloori-5-{[(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)karbamoyyli] sulfamoyyli}-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksylaatti

 • 2-Metyyli-imidatsoli

 • Metaflumitsoni (ISO); (EZ)-2’-[2-(4- syanofenyyli)-1-(α,α,α -trifluori-m-tolyyli) etylideeni]-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli] karbanilohydratsidi [E-isomeeri ≥ 90 %, Z-isomeeri ≤ 10 % suhteellinen osuus]; [1] (E)-2’-[2-(4-syanofenyyli)- 1-(α,α,α -trifluori-m-tolyyli)etylideeni]-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli] karbanilohydratsidi [2]

 • Dibutyylibis(pentaani-2,4-dionato-O,O’)tina

Titaanidioksidia koskevat muutokset

Titaanidioksidin käyttöön tuli muutoksia. Titaanidioksidi on nyt rajoituksin sallittujen aineiden luettelossa.

 • Rajoitus koskee titaanidioksidin jauhemuotoa, joka sisältää vähintään 1 % titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm.

 • Enimmäispitoisuus kasvoille tarkoitetuille irtojauhevalmisteille on 25 % ja hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetuille aerosolisuihkevalmisteille 1,4 % kuluttajille ja 1,1 % ammattikäytölle.

 • Näitä molempia valmisteryhmien valmisteissa sallitaan ainoastaan pigmenttimuotoinen titaanidioksidi. Muissa valmisteissa jauhemuotoista titaanidioksidia ei saa käyttää valmisteissa, jotka voivat aiheuttaa loppukäyttäjän keuhkojen altistumista hengitysteitse.

Samalla titaanidioksidin käyttöä väriaineena ja UV-suodattimena tarkennettiin.

 • Titaanidioksidin käyttö väriaineena: jauhe, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia ja jonka aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm, on oltava asetuksen liitteen III mukaista.

 • Titaanidioksidin käyttö UV-suodattimena: jauhe, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia ja jonka aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm, on oltava asetuksen liitteen III mukaista.

Muihin valmisteisiin kuin kasvoille tarkoitetuille irtojauhevalmisteille ja hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetuille aerosolisuihkevalmisteille sovelletaan 25 %:n enimmäispitoisuutta.

Salisyylihapon rajoituksia koskevat muutokset

Salisyylihappoa koskevaan rajoitukseen lisättiin 0,5 %:n enimmäispitoisuus aineen käytölle vartalovoiteissa, luomiväreissä, ripsiväreissä, silmänrajauskynissä, huulipunissa ja roll-on-deodoranteissa.

Lisätietoa:

Asetus (EU) 2021/850 (Omnibus act) (eur-lex.europa.eu)

CLP asetus (eur-lex.europa.eu)

Kosmetiikka-asetus (eur-lex.europa.eu)

Miten aineet tunnistetaan CMR-aineiksi (Euroopan kemikaaliviraston ECHA verkkosivuilla)

 
Sivun alkuun