Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin

10.1.2020 9.01
Uutinen

Kiellettyjen aineiden tai aineryhmien määrä kosmeettisissa valmisteissa laajenee. Muutoksia on tullut myös tietyin rajoituksin sallittujen aineiden käyttöön. EU- ja ETA-maissa myynnissä oleva kosmetiikka ei saa sisältää kosmetiikkakäytössä kiellettyjä aineita. Jos aineiden käyttöön liittyy rajoituksia, on annettuja rajoituksia noudatettava. Kosmetiikka-alan toimijan tulee huolehtia siitä, että siirtymäajan umpeuduttua kosmeettiset valmisteet ovat uusien vaatimusten mukaiset.

Euroopan komission asetus (EU) 2019/1966 on tullut voimaan 18.12.2019. Asetus muuttaa ja oikaisee EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteitä II, III ja V. Näihin liitteisiin on luetteloitu kosmeettisissa valmisteissa kielletyt aineet, rajoitetusti sallitut aineet sekä sallitut säilöntäaineet.

Muutokset koskevat aineita tai aineryhmiä, jotka ovat kemikaalilainsäädännön (CLP-asetuksen) perusteella hiljattain yhdenmukaistetusti luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi eli CMR-aineiksi.  Aine bis(8-hydroksikinoliini)sulfaatti (INCI: Oxyquinoline sulphate) palautetaan liitteestä II liitteeseen III. Lisäksi salisyylihapon (INCI: Salicylic acid) käyttötarkoituksia ja käytön edellytyksiä on muutettu.

Aineisiin sovellettavat siirtymäajat on mainittu alla olevassa taulukossa.

Muutokset, jotka koskevat kiellettyjen aineiden luetteloa (kosmetiikka-asetuksen liite II)

Uudet rajoitukset aineiden käytölle (kosmetiikka-asetuksen liite III)

Muutokset, jotka koskevat sallittuja säilöntäaineita (kosmetiikka-asetuksen liite V)

33 ainetta tai aineryhmää on sisällytetty kiellettyjen aineiden luetteloon.

Osa muutoksista tulee voimaan 1.5.2020 (uuden asetuksen I liitteen muutokset) ja osa tuli voimaan 18.12.2019.

Bentsoehappo, 2-hydroksi- (salisyylihappo)

Ainetta ei saa käyttää alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuissa valmisteissa, suuhygieniavalmisteissa eikä valmisteissa, jotka voivat aiheuttaa keuhkojen altistusta hengitysteiden kautta.

Käyttö poishuuhdeltavissa hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetuissa valmisteissa enimmäispitoisuudessa 3,0%

Käyttö sallittu muissa valmisteissa enimmäispitoisuudessa 2,0% lukuun ottamatta seuraavia: vartalovoiteet, luomivärit, ripsivärit, silmänrajauskynät, huulipunat ja roll-on deodorantit.

1.5.2020 alkaen

Salisyylihappo ja sen suolat

Käyttö säilöntäaineena enimmäispitoisuudessa 0,5% (happoa)

Ainetta ei saa käyttää alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuissa valmisteissa, suuhygieniavalmisteissa eikä valmisteissa, jotka voivat aiheuttaa keuhkojen altistusta hengitysteiden kautta.

1.5.2020 alkaen

bis(8-Hydroksikinolinium)sulfaatti

Poistettiin liitteestä II ja palautettiin liitteeseen III.

Tätä ainetta koskevia oikaisuja sovelletaan takautuvasti 11.6.2019 alkaen.

 

4-metyyli-m-fenyleenidiamiini ja 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini sekä näiden aineiden seos ja reaktiomassa

Viitenumerokohtaa selkeytettiin. Muutoksia aineen käyttöön säilöntäaineena ei ole.

18.12.2019 alkaen

Uusi asetus tuli voimaan 18.12.2019. Asetuksen liitteessä I on lueteltu joitain muutoksia, jotka tulevat voimaan vasta 1.5.2020. Lisäksi takautuvasti 11.6.2019 lähtien sovelletaan ainetta bis(8-Hydroksikinolinium)sulfaattia koskevia oikaisuja kosmetiikka-asetuksen kiellettyjen aineiden ja rajoitetusti sallittujen luetteloissa (liitteissä II ja III). Suomessa, muualla EU/ETA-maissa tai Suomeen verkkokaupan kautta markkinoille saataville asetettavat kosmeettiset valmisteet eivät saa näin ollen enää sisältää asetuksella kiellettyjä aineita tai aineiden on täytettävä niiden käytöille asetetut rajoitukset soveltamisajankohtien jälkeen.

Lisätietoa:

Emma Tarvainen, ylitarkastaja: 0295 052 127 tai [email protected]

Katso liitemuutokset: Komission asetus (EU) 2019/1966 kosmetiikka-asetuksen liitteiden II, III ja V muuttamisesta ja oikaisemisesta

Kosmetiikka-asetus

CLP-asetus

Asetuksen taustaa: Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin (tiedote 15.7.2019) 

Miten aineet tunnistetaan CMR-aineiksi