Hyppää sisältöön

Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin

Julkaisuajankohta 15.7.2019 13.26
Tiedote

Uuden EU-asetuksen myötä yli 200 ainetta tai aineryhmää tuli kielletyksi kosmeettisissa valmisteissa. EU- ja ETA-maissa myynnissä oleva kosmetiikka ei saa sisältää näitä kiellettyjä aineita, tai aineiden on täytettävä niiden käytölle asetetut rajoitukset. Kielletyt aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia, eli CMR-aineita.

Euroopan komissio julkaisi 22.5.2019 uuden asetuksen (EU) 2019/831, joka muutti kosmetiikka-asetuksen liitteitä II, III ja V ja muutos tuli sovellettavaksi 12.6.2019. Suomessa tai muualla EU/ETA maissa myynnissä olevat tai Suomeen verkkokaupan kautta markkinoitavat kosmeettiset valmisteet eivät saa näin ollen enää sisältää asetuksella kiellettyjä aineita tai aineiden on täytettävä niiden käytöille asetetut rajoitukset.

EU:n kosmetiikka-asetus kieltää CMR-aineiden käytön kosmetiikassa. Aineita luokitellaan CMR-aineiksi EU:n kemikaalilainsäädännön* perusteella. Aineen vaaraominaisuus ei aina aiheuta riskiä terveydelle. CMR-aineita on mahdollista käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos Euroopan komission tiedekomitea riskinarvioon perustuen toteaa käytön turvalliseksi tietyin edellytyksin. Käyttökielto tai rajoitukset kosmeettisissa valmisteissa toteutetaan muuttamalla EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteitä (komission asetus (EU) 2019/831) lisäämällä liitteisiin kiellettyjen tai rajoitetusti sallittujen aineiden nimet. EU:n kosmetiikka-asetus ja sen liitteet ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä myös Suomessa.

Yli 200 ainetta tai aineryhmää lisättiin kosmetiikka-asetuksen kiellettyjen aineiden luetteloon (liitteeseen II). Lisäksi  taulukossa oleviin aineisiin tuli  muutoksia liitteissä III ja V.

Aiemmin sallitut mutta nyt kielletyt säilöntäaineet

Aiemmin rajoituksin sallitut mutta nyt kokonaan kielletyt aineet

Uudet rajoitukset aineiden käytöille

Quaternum-15

Poistui sallittujen säilöntäaineiden luettelosta ja siirtyi liitteessä II olevaan kosmeettisissa valmisteissa kiellettyjen aineiden luetteloon. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut aineen turvallisuuden, eikä ole voinut vahvistaa aineen olevan kuluttajille turvallinen.

Dikloorimetaanin

Käyttö hiuslakoissa on arvioitu kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitean toimesta, ja sen käyttöä suihkevalmisteissa ei pidetä kuluttajan kannalta turvallisena. Aine poistui rajoitetuttujen aineiden luettelosta ja siirtyi kiellettyjen aineiden luetteloon (liite II).

Trimethylbenzoyl dipehnylphosphine oxide (TPO)

Käyttö tekokynsissä on sallittu ammattikäyttäjille enimmäispitoisuudessa <5%. Aine on lisätty rajoitettujen aineiden luetteloon (liite III).

Formaldehydi

Poistui sallittujen säilöntäaineiden luettelosta ja siirtyi liitteessä II olevaan kosmeettisissa valmisteissa kiellettyjen aineiden luetteloon. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut aineen turvallisuuden, eikä ole voinut vahvistaa aineen olevan kuluttajille turvallinen.

Perboorihappo- ja natriumperboraatti-yhdisteet

Nämä vetyperoksidia vapauttavat aineet siirtyivät rajoitettujen aineiden luettelosta (liite III) kiellettyjen aineiden luetteloon (liite II).

Ei ole vahvistettu, että käytettävissä ei ole hiusten hapettamista varten sopivia korvaavia aineita.

Furfural

Aineen sallittu enimmäispitoisuus kosmeettisissa valmisteissa on <0,001%. Aine on lisätty rajoitettujen aineiden luetteloon (liite III).

klooriasetamidi

Poistui sallittujen säilöntäaineiden luettelosta ja siirtyi liitteessä II olevaan kosmeettisissa valmisteissa kiellettyjen aineiden luetteloon. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut aineen turvallisuuden, eikä ole voinut vahvistaa aineen olevan kuluttajille turvallinen.

Formaldehydi

Poistui rajoitettujen aineiden luettelosta (liitteestä III), ja siirtyi kiellettyjen aineiden luetteloon (liitteeseen II).

Ei ole vahvistettu, että käytettävissä ei ole kynsien kovettamiseen sopivia formaldehydia korvaavia aineita.

Polyaminopropyl biguanide (PHMB)

Aineen käyttö säilöntäaineena (liite V) muuttui siten, että PHMB:n enimmäispitoisuudeksi on asetettu 0,1% kosmeettisissa valmisteissa.


Vastaavasti muut CLP-asetuksen liitteessä VI listatut CMR-aineet, joista ei ole toimitettu Euroopan komissiolle hakemusta niiden käytön sallittavuuden arvioimiseksi kosmeettisissa valmisteissa, on sisällytetty EU:n kosmetiikka-asetuksen kiellettyjen aineiden luetteloon (liitteeseen II) ja poistettu EU:n kosmetiikka-asetuksen määrätyin rajoituksin sallittujen tai sallittujen aineiden luetteloista (liitteet III, IV, V ja VI). Tämä koskee muun muassa eräitä booriyhdisteitä, joiden käyttö on aikaisemmin ollut sallittu määrätyin rajoituksin, mutta jotka tulevat nyt kokonaan kielletyiksi.

CLP-asetuksen liitettä VI mukautetaan aika ajoin. Mukautuksen perusteella edellä mainittuja liitteitä muutetaan CMR-aineiden osalta. Tämä tarkoittaa, että uusia aineita voi tulla kielletyiksi kosmeettisissa valmisteissa, ellei tiedekomitea ole arvioinut niiden tiettyä käyttöä turvalliseksi. Arviointi tehdään vain, jos siitä on toimitettu erillinen hakemus aineen tietylle käytölle. Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa, ja se on tehtävä EU:n kosmetiikka-asetuksessa säädettyjen aikarajojen puitteissa (ks. 15 artikla).

Säädökset:

CLP-asetus  

Kosmetiikka-asetus  

Asetus (EU) 2019/831 (Omnibus act)  

Miten aineet tunnistetaan CMR-aineiksi

*CLP-asetuksen (1272/2008) liitteessä VI listatut kategorioihin 1A, 1B ja 2 kuuluvat syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitellut aineet, eli CMR-aineet.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Emma Tarvainen, p. 029 5052 127, [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kosmetiikka
 
Sivun alkuun