Muutoksia Tukesin hinnastoon

30.1.2019 13.06
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uusi maksuasetus tuli voimaan 1.1.2019, ja sen myötä myös Tukesin hinnasto on päivitetty. Uutta hinnastoa sovelletaan hakemuksiin ja palveluihin, jotka ovat tulleet vireille 1.1.2019 alkaen.

Uudessa hinnastossa hinnat ovat nousseet pääsääntöisesti 4,3 %. Kemikaali-ilmoitusten maksuja alennettiin asioinnin digitalisoinnin vuoksi noin 30 %. Korotuksia ei ole tehty myös sähköurakoinnin, kylmälaiteliikkeiden ja pelastustoimen laitteiden toiminnanharjoittajailmoitusten sekä pätevyyskokeiden maksuihin, koska näiden palveluiden digitalisointi on jo käynnissä.

Edellisen kerran hintoja on tarkistettu vuonna 2016. Nyt voimaan tulleet hinnat ovat lähtökohtaisesti voimassa kolme vuotta, eli vuodet 2019–2021.

Tukesin toiminta on pääosin julkisin varoin katettavaa maksutonta toimintaa, esimerkiksi markkinavalvonta sekä viranomaistehtäviin kuuluva ohjaus ja neuvonta. Maksullisia toimintoja ovat maksuperustelain 4 §:n mukaan esimerkiksi hakemuksesta tehdyt päätökset.

Tukes perii maksuja muun muassa lupien käsittelystä, hyväksymisestä ja rekisteröinnistä, määräaikaistarkastuksista, valmisteiden hyväksymisestä, pätevyyden todentamisesta sekä akkreditointipalveluista.   

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Marjo Lahtinen, puhelin 029 5052 096,
sähköposti [email protected]kes.fi

Tukesin maksuasetus Finlex-säädöskokoelmassa