Hyppää sisältöön

N,N-dimetyyliasetamidin (DMAC) ja 1-etyylipyrrolidin-2-onin (NEP) käytölle ehdotetaan rajoitusta – ota kantaa

Julkaisuajankohta 4.7.2022 10.12
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa rajoitusta N,N-dimetyyliasetamidille (DMAC) ja 1-etyylipyrrolidin-2-onille (NEP).

Rajoitusehdotus on kommentoitavana ECHAn verkkosivuilla. Aineita käytetään liuottimina erilaisissa seoksissa esimerkiksi maatalouskemikaaleissa, lääkkeissä ja hienokemikaaleissa. Sekä DMAC että NEP on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

Rajoitusehdotuksen mukaan aineiden aiheuttamat terveysriskit eivät ole riittävän hyvin hallinnassa useissa teollisuus- ja ammattilaiskäytöissä. Riskien hallitsemiseksi aineiden pitkäaikaiselle hengitysteiden ja ihon kautta tapahtuvalla altistukselle ehdotetaan sitovia johdettuja vaikutuksettomia altistustasoja (DNEL-arvot). Toiminnanharjoittajien, jotka käyttävät aineita joko sellaisinaan tai seoksissa yhtä suurena tai yli 0,3 % pitoisuutena, tulee toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet, joilla työntekijöiden altistus saadaan pysymään alle rajoituksessa määriteltyjen DNEL-arvojen.

Julkinen kuuleminen alkoi 20.6.2022 ja päättyy 20.12.2022. Kommentteja toivotaan jo kuulemisen varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida mahdollisimman hyvin rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Tietoa aineiden vaaroista ja rajoituksesta aiheutuvista kuluista suositellaan lähetettäväksi kahden ensimmäisen kuukauden aikana, ja tietoa altistuksesta, rajoituksen hyödyistä ja poikkeuksista neljän ensimmäisen kuukauden aikana kuulemisen aloituksesta. 

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuna.

Rajoitusehdotus sekä kommentointilomake löytyvät ECHAn verkkosivuilta

Lisätietoa:
Tietoa rajoitusmenettelystä ECHAn verkkosivulla 
Kemikaalineuvonta yrityksille 
 

REACH rajoitukset
 
Sivun alkuun