Hyppää sisältöön

N,N-dimetyyliformamidin käyttöä ja markkinoille saattamista rajoitetaan

Julkaisuajankohta 26.10.2023 8.49
Uutinen

N,N-dimetyyliformamidin teollisuus- ja ammattikäyttöä ja markkinoille saattamista rajoitetaan 12.12.2023 alkaen. N,N-dimetyyliformamidin pitoisuuden pitää olla alle 0,3 prosenttia, ellei DNEL-arvoja koskevia vaatimuksia noudateta.

N,N-dimeetyliamidin markkinoille saattaminen on sallittua 12.12.2023 jälkeen vain, jos 

  • pitoisuus on alle 0,3 prosenttia tai
  • kemikaaliturvallisuusraportteihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin on sisällytetty aineen DNEL-arvot (6 mg/m3 hengitysteitse ja 1,1 mg/kg/vrk ihon kautta).

DNEL-arvolla (derived no-effect level, johdettu vaikutukseton altistumistaso) tarkoitetaan sellaisia altistumistasoja, joita suuremmille ihmisiä ei saisi altistaa.

Myös N,N-dimeetyliamidin valmistaminen ja käyttäminen on sallittua 12.12.2023 jälkeen vain, jos 

  • pitoisuus on alle 0,3 prosenttia tai
  • varmistetaan, että työntekijöiden altistuminen jää määriteltyjen DNEL-arvojen alapuolelle.

Edellä mainittuja vaatimuksia sovelletaan poikkeuksellisesti

  • 12.12.2024 lähtien liuottimiin tekstiilien ja paperimateriaalin suora- tai siirtopäällystyksessä polyuretaanilla tai polyuretaanikalvojen tuotannossa 
  • 12.12.2025 lähtien liuottimiin synteettisten kuitujen kuiva- ja märkäkehruuprosesseissa.

N,N-dimetyyliformamidi on lisääntymiselle vaarallinen, välittömästi myrkyllinen (hengitysteiden ja ihon kautta) sekä silmiä ärsyttävä aine. N,N-dimetyyliformamidia tuotetaan suurina määrinä, ja sitä käytetään teollisuudessa ja muussa ammatillisessa käytössä.

Lisätietoa

Komission asetus (EU) 2021/2030 REACH-asetuksen liitteen XVII muuttamisesta N,N-dimetyyliformamidin johdosta
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH
 
Sivun alkuun