Näin kemikaali- ja räjähdelaitoksia valvotaan

Tukes
9.3.2017 15.13
Tiedote

 


Kartalla näkyvät pisteet ovat kemikaali- ja räjähdelaitoksia, joissa käsitellään ja varastoidaan laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja. Niitä on Suomessa yhteensä noin 700.


Me Tukesissa valvomme näitä laitoksia ja teemme niihin määräaikaistarkastuksi a kerran vuodessa, kolmessa tai viidessä, riippuen kemikaalien määristä ja vaarallisuudesta.
Tukesin prosessiturvallisuusasiantuntijoita tarkastuskohteidensa äärellä.
Tukesin prosessiturvallisuusasiantuntijoita tarkastuskohteidensa äärellä.Asetuksissa säädettyä tarkastusten väliä voidaan pidentää tai lyhentää tarkastustulosten, kohteen turvallisuustilanteen tai kohteen luonteesta johtuvien riskien perusteella.

Vaikka Tukes valvoo laitosten turvallisuutta, perusperiaate on, että yritys itse vastaa toimintansa turvallisuudesta. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.