Valikko

Neonikotinoideilla peitattuja rypsin- ja rapsinsiemeniä saa käyttää 3.3.–30.6.2014

Tukes 24.1.2014 15.47
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt sallia Cruiser OSR, Elado FS 480 ja Modesto -valmisteilla peitatun rypsin- ja rapsinsiemenen myynnin, markkinoinnin ja käytön 3.3.–30.6.2014 väliseksi ajaksi. Poikkeusluvat koskevat jo peitattujen siemenien käyttöä. Uusien siemenien peittaukseen Tukes ei anna lupaa.

Poikkeusluvat myönnetään vakavien kirppatuhojen ehkäisemiseksi.

Euroopan komissio kielsi neonikotinoideihin kuuluvien imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia tehoaineinaan sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla viime keväänä (EU 485/2013), koska tehoaineen epäiltiin aiheuttavan mehiläiskuolemia. Viljelykasveista mm. rypsi ja rapsi katsotaan mehiläisiä houkuttelevaksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK haki Tukesilta poikkeuslupia neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön. Tukesin antamien poikkeuslupien yksi peruste on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran alustavat tutkimustulokset, joiden mukaan neonikotinoidit eivät peittauskäytössä aiheuttaisi Suomessa vaaraa mehiläisille. Päätökset mahdollistavat jo ennen komission kieltoa peitattujen siementen käytön, mutta eivät salli uusien siemenien peittausta.

Määräaikaiset  luvat koskevat seuraavilla valmisteilla peitattuja rypsin- ja rapsinsiemeniä:

  • Cruiser OSR. Tehoaineet: tiametoksaami (CAS-nro 153719-23-4) 280 g/l, metalaksyyli-M (CAS-nro 70630-17-0) 32,3 g/l ja fludioksoniili (CAS-nro 131341-86-1) 8 g/l. Valmistaja Syngenta Crop Protection AG, Sveitsi.
  • Elado FS 480. Tehoaineet: beta-syflutriini (CAS-nro 68359-37-5) 80 g/l ja klotianidiini (CAS-nro 210880-92-5) 400 g/l. Valmistaja Bayer CropScience AG, Saksa
  • Modesto. Tehoaineet: beta-syflutriini (CAS-nro 68359-37-5) 80 g/l, klotianidiini (CAS-nro 210880-92-5) 400 g/l. Valmistaja Bayer CropScience AG, Saksa

Lisätietoja:

johtaja Esa Nikunen, p. 029 5052 107

Tukesin aiemmat tiedotteet aiheesta:

Tukes valmistelee poikkeuslupaa neonikotinoideilla peitatun rypsin- ja rapsinsiemenen käyttöön keväällä 2014

Neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöä rajoitetaan