NonHazCity auttaa keventämään kemikaalikuormaa

Tukes
15.6.2017 13.55
Tiedote

 

Miten yritykset voivat hallita kemikaaliriskejään? Millainen kuntien kemikaalikuorma on - ja miten sitä voitaisiin vähentää? Voidaanko haitallisten aineiden käyttö ottaa huomioon julkisia hankintoja tehtäessä? Entä miten yksityistaloudet voivat tehdä viisaita valintoja kemikaalien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta EU-rahoitteisessa NonHazCity-hankkeessa, joka käynnistyi viime vuonna 18 partnerin voimin. Kolmevuotiseen hankkeeseen osallistuu kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia Ruotsista, Baltian maista, Puolasta ja Saksasta. Suomessa hankkeen jalkauttamisesta vastaa Turun ammattikorkeakoulu.  Tukes osallistuu hankkeeseen kansallisena yhteistyökumppanina Suomessa. NonHazCity on osa EU:n Itämeri-strategian jalkauttamista ja hankkeelle on myönnetty strategian lippulaivaprojekti -status.

Tarkoituksena on tarjota konkreettisia työkaluja kemikaalikuorman vähentämiseen kunnissa, pk-yrityksissä ja yksityistalouksissa. Hankkeessa tehdään myös konkreettista tutkimusta: muun muassa Turussa jäte- ja hulevesien haitallisia aineita mitataan ja tehdään arvioita niiden pääasiallisista lähteistä.

Kemikaaliriskien hallinta on yrityksille kannattavaa

NonHazCity-hankkeessa kemikaalikuorman vähentämisestä kiinnostuneille pienille ja keskisuurille yrityksille tehdään ”kemikaali-inventaario” ja mietitään yhdessä yrityksen kanssa, miten omaa kemikaalikuormaa voisi vähentää.

Monissa pk-yrityksissä käytetään erilaisia kemikaaleja, joista voi koitua terveydellisiä haittoja ihmisille ja ympäröivälle luonnolle, suoraan tai epäsuorasti. Monille kemikaaleille on olemassa haitattomampia vaihtoehtoja, ja kemikaalikuorman vähentäminen voi olla yritykselle myös paitsi hyvä tapa karsia kustannuksia ja erottautua muista alan toimijoista.

Viisailla hankinnoilla vaikutusta kemikaalikuormaan

Kuntien epäsuoraa kemikaalikuormaa lisäävät siivouskemikaalien, erilaisten hoitotuotteiden ja lääkkeiden lisäksi mm. kalusteiden, tietotekniikan tai rakennusmateriaalien sisältämät haitalliset kemikaalit. Kuntien tekemillä julkisilla hankinnoilla onkin suuri merkitys alueen kemikaalikuormaan.

Ottamalla haitalliset aineet osaksi esimerkiksi julkisia hankintaohjeita voidaan kuntien kemikaalikuormaa vähentää merkittävästi. Lisäksi kunnat voivat toimia esimerkkinä alueellaan toimiville yrityksille ja osoittaa, että kemikaalien vähentämisellä on väliä.

Turun kaupunki valmistelee hankkeen yhteydessä haitallisiin aineisiin liittyvää ohjeistusta, joka on tarkoitus ottaa osaksi julkisten hankintojen säännöstöä.

Älä hamstraa haitallista!

Haitallisia aineita tai kemikaaleja löytyy kaikkialta ympäristöstämme. Monilla näistä kemikaaleista on esimerkiksi tuotteiden säilyvyyden, vedenpitävyyden tai käytettävyyden kannalta hyviä ominaisuuksia, mutta osa kemikaaleista saattaa olla myös haitallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Yksityistalouksille NonHazCity -hankkeen viestinä on, että kuluttajan kannattaa tutkia tarkkaan tuoteselosteita ja muita merkintöjä ennen ostopäätöksen tekemistä. Kemikaalikuormastaan kiinnostunut kuluttaja valitsee ennemmin sellaisia tuotteita, joista löytyy selkeää, dokumentoitua tietoa. Usein voi olla parempi vaihtoehto jättää tuote jopa ostamatta, jos tietoa tai merkintää ei löydy.

DSC_8326
NonHazCity – hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta ja tietämystä ja motivoimaan kuntia, yrityksiä ja tavallisia kuluttajia tekemään viisaita valintoja kemikaalikuorman vähentämiseksi, kertoo projektipäällikkö Tonie Wickman Tukholman kemikaalikeskuksesta.

Turussa esillä hyviä esimerkkejä

 Toukokuun lopulla NonHazCity-hanke järjesti Turussa kansainvälisen seminaarin, jossa esiteltiin tähänastisia tuloksia ja kuultiin esimerkkejä hyvistä eurooppalaisista toimintamalleista haitallisten aineiden määrän vähentämiseksi kaupunkiympäristössä ja esiteltiin hankkeessa saavutettuja tuloksia.

Tukholman kaupunki on selkeä edelläkävijä monella mittarilla mitattuna. Kaupungin ympäristökeskuksen yhteydessä toimii noin 10 henkilön kemikaalikeskus, jonka johtaja Tonie Wickman toimii myös NonHazCity -hankkeen projektipäällikkönä. Tukholman kaupungilla on strateginen toimintaohjelma haitallisten kemikaalien vähentämiseksi kaupunkialueella, ja kemikaalinäkökulma on mukana myös julkisten hankintojen kriteeristössä. Kaupunki tekee myös säännöllisesti yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja viestii aktiivisesti riskiryhmille kemikaaliriskeistä.

DSC_8556
Kaupunkiympäristöissä kemikaalikuormaa voidaan vähentää monin eri tavoin. Turussa pidetyssä NonHazCity-seminaarissa näistä keinoista vaihdettiin kokemuksia ja näkemyksiä kansainvälisen osanottajajoukon kesken. Heidrun Fammler (vas.) Baltic Environment Forumista moderoi keskusteluja

Tilaisuudessa kuultiin myös mm. Kööpenhaminasta, Wienistä sekä Hampurista esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat onnistuneet vähentämään haitallisia kemikaaleja omassa toiminnassaan tai tuotteissaan, millaisia ohjelmia ja aloitteita haitallisten aineiden tunnistamiseksi on käynnissä sekä miten kemikaaleihin liittyvistä riskeistä viestitään.

Suomesta esillä oli mm. Teijo-talot, joka esitteli Suomen ensimmäisen Joutsenmerkin saaneen, Hyvinkäälle rakennetun päiväkodin.

Hankkeen kotisivut: http://nonhazcity.eu

Teksti ja kuvat: Johanna Salomaa-Valkamo