Hyppää sisältöön

Snabbverkande rodenticider farliga för katter och hundar

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.10.2019 10.42 | Publicerad på svenska 10.10.2019 kl. 10.49
Pressmeddelande
Katten med sin ägare

Veterinärer har rapporterat 96 förgiftningsfall till Tukes där man misstänker att ett sällskapsdjur har exponerats för en rodenticid som innehåller alfakloralos. Detta framgår av en enkät som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomförde under våren 2019.

Största delen av förgiftningsfallen inträffade under 2018 och 2019. I regel var det fråga om en katt som misstänktes ha indirekt exponerats till giftet genom att äta möss som ätit gift. Största delen av sällskapsdjuren återhämtade sig från förgiftningen.

Alfakloralos är ett snabbverkande gift som används för bekämpning av möss. Alfakloralos har en förlamande effekt på det centrala nervsystemet. Privatpersoner får använda rodenticider som innehåller alfakloralos och andra verksamma ämnen inomhus för bekämpning av möss. Alfakloralos kan inte användas för bekämpning av råttor, eftersom ämnet inte är dödligt för råttor.

Skydda ditt sällskapsdjur mot rodenticider

Sällskapsdjur kan exponeras för rodenticider då de äter ett giftbete eller en mus som ätit gift. Alfakloralos dödar möss snabbt, men inte omedelbart, varmed mössen kan gå utomhus innan de dör. Särskilt katter som rör sig fritt ute kan utsättas för risk för förgiftning.

Det enklaste sättet att undvika förgiftningsrisker är att inte använda rodenticider alls. Rodenticider är farliga för alla däggdjur och fåglar. Bekämpa gnagare i första hand genom att täta eventuella sprickor i byggnaden och ta bort sådant som gnagare vill äta, t.ex. äpplen som fallit på marken. Använd fällor för att fånga gnagare, men placera fällorna oåtkomliga för andra djur och barn.

Bruksanvisningen för rodenticider ska följas noga för att minska de risker som användningen av gifter medför.

- Privatpersoner får använda rodenticider inomhus för bekämpning av möss. Beten ska placeras i betesboxar och boxarna på platser som är oåtkomliga för sällskapsdjur, påminner överinspektör Oskari Hanninen på Tukes.

Det är viktigt att man lokaliserar gnagare som dött av giftet och gör sig av med dem på vederbörligt sätt.

- Det är bra att även informera grannarna om att man använder rodenticider så att de kan hålla sina sällskapsdjur kopplade under den tid som gifterna används, säger Hanninen.

Ta ditt sällskapsdjur till veterinären om du misstänker en förgiftning

I ett förgiftningstillstånd förekommer plötsliga, snabbt framskridande symptom hos djuret såsom balansstörningar, stapplande rörelser, ökad känslighet för beröring, muskelspasmer och kramper.  Djuret kan bli hypotermiskt, drägla och plötsligt bli apatiskt eller aggressivt.

Djuret kan återhämta sig från förgiftningen om symptomen inte har blivit allvarliga. Ett förgiftningstillstånd konstateras genom fynd av alfakloralos i djurets urin eller vävnader. Ofta kan man emellertid misstänka en alfakloralosförgiftning på basis av typiska symptom som observerats.

Alfakloralospreparat i Finland

I Finland säljs alfakloralospreparat under följande handelsnamn: Alpha Pasta 4 %, Black Pearl Pasta, Flash Paste, No Mouse Pasta, Prevexor Alp Paste och Rodicum Express. Alfakloralospreparat har funnits tillgängliga i Finland sedan 2015. Alla andra rodenticider som saluförs i Finland innehåller en antikoagulant, ett verksamt ämne som hämmar blodets koagulering.

I Finland ska rodenticider och övriga biocidpreparat godkännas av Tukes. De godkända biocidpreparaten finns i biocidregistret.

Ytterligare information om bekämpning av gnagare finns samlad på webbplatsen för Tukes kampanj Slå hål på myterna kring kemikalier.

Mer information:

Överinspektör Oskari Hanninen, tfn 029 5052 261

Överinspektör Sanna Koivisto, tfn 029 5052 030

E-postadresser har formatet [email protected]

 
Sivun alkuun