Valikko

Norilsk Nickelin Harjavallan vuodosta on pyydetty selvitys

Tukes 18.7.2014 9.05
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä kemikaaliturvallisuuslain mukaista selvitystä heinäkuun alussa tapahtuneesta nikkelisulfaattivuodosta. Yrityksen tulee antaa selvitys heinäkuun loppuun mennessä, ja Tukes päättää selvityksen perusteella jatkotoimenpiteistä. Harjavallan laitoksen tyyppisiä jäähdytysratkaisuja on käytössä muuallakin Suomessa, ja Tukes kehottaakin kemianteollisuutta kiinnittämään omatoimisesti huomiota asiaan.

Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaalla tapahtui heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna vuoto, joka on johtanut ympäristövahinkoihin Kokemäenjoessa. Tukes on pyytänyt Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä kemikaaliturvallisuuslain mukaista selvitystä tapahtuneesta.

Yrityksen tulee antaa heinäkuun loppuun mennessä selvitys vuodosta erityisesti prosessiturvallisuuden näkökulmasta: mistä laiterikko johtui, miten vuoto havaittiin, mitä toimenpiteitä tehtiin välittömästi ja mitä korjaavat toimenpiteet ovat jatkossa. 

– Alustavien yritykseltä saatujen tietojen mukaan onnettomuuteen on ollut monta syytä, kuten tyypillistä on. Teknisenä asiana korostuu jäähdytysjärjestelmä, jossa prosessiliuos pääsee lämmönvaihtimen rikkoontuessa jokeen. Käsityksemme mukaan tällaisia ratkaisuja on käytössä muillakin kemiantehtailla Suomessa, erityisesti vanhoissa tuotantojärjestelmissä, sanoo Tukesin Laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski.

– Selvityksen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä sekä Harjavallan tuotantolaitoksen osalta että yleisemmin. Kemianteollisuuden olisi tärkeää oma-aloitteisesti jo ennen viranomaisten määräyksiä tarkistaa, että järjestelmät ovat turvallisia ja toimivia. Esimerkiksi lämmönvaihtimen rikkoutuminen ja sen aiheuttama vaara tulee ottaa huomioon yrityksen riskienarvioinnin prosessissa.  Varotoimenpiteet pitää mitoittaa vaaran mukaan: mitä suurempia määriä tai mitä vaarallisemmat kemikaalit ovat kyseessä, sitä luotettavammin tulee turvallisuus varmistaa, Rantakoski huomauttaa.

Yrityksellä vastuu laitoksen turvallisuudesta

Kemikaaliturvallisuuslain mukaan laitoksen turvallisuus on aina yrityksen vastuulla. Johdon tulee huolehtia siitä, että laitoksella on riittävästi osaamista ja resursseja vaarojen tunnistamiseen. Lisäksi johdon pitää olla tietoinen laitoksella tapahtuvista muutoksista ja viranomaisten antamista vaatimuksista.

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi on Suomessa luvanvaraista. Tukes antaa tuotantolaitoksille luvat ja valvoo laitoksia määräaikaistarkastuksilla. Tukesin valvomia laajamittaisia kemikaali- ja räjähdelaitoksia on Suomessa noin 700.

Lisätietoja:

Päivi Rantakoski, johtaja, Laitos- ja kaivosvalvontayksikkö
p. 029 505 2359
[email protected]