Nuorissa on turvallinen tulevaisuus

Tukes
31.8.2017 13.36
Tiedote

 

Nuorten turvallisuusasenteet ovat kehittyneet myönteisesti ja turvallisuuteen panostetaan myös ammatillisessa koulutuksessa, kertoo TTY:n tutkija Sari Tappura blogissaan.

Yrityksistä on kuulunut jo useamman vuoden viestiä, että nuorten turvallisuusasenteet ja –osaaminen ovat kehittyneet myönteisesti. Nuoret käyttävät suojaimia ja noudattavat ohjeita usein säntillisemmin kuin kokeneemmat työntekijät. Saman voi sanoa myös niin päin, että vanhempien ja kokeneempien työntekijöiden asenteisiin voi olla vaikeampi vaikuttaa. Eräs kokenut rakennusalan turvallisuuspäällikkö kuvasi asiaa viime viikolla jopa niin, että turvallisuusasenteet eivät korjaannu muuta kuin eläköitymisen kautta. Toisaalta nuorille ja kokemattomille työntekijöille sattuu enemmän työtapaturmia kuin kokeneemmille. Nuoria on siten tarpeen edelleen kasvattaa turvalliseen työskentelyyn työuran alusta asti.

Nuorten ikäluokissa noin 45 prosenttia ikäluokasta aloittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Uusissa perusteissa turvallisuus on yksi ammattialan osaamisen arviointikohde, joten turvallisuusasiat tulevat esille kaikilla koulutusaloilla. Turvallisuusasioiden käsittelyn tapa voi toki vaihdella oppilaitoksittain, mutta kaikilla ammattiin valmistuvilla pitäisi olla perusosaaminen alan turvallisuusvaatimuksista. Muutenkin ammatillisissa oppilaitoksissa on viime vuosina panostettu turvallisuuden kehittämiseen. On sertifioitu turvallisuusjohtamisjärjestelmiä, nimetty turvallisuuspäälliköitä, panostettu henkilöstön turvallisuuskoulutukseen sekä järjestetty säännöllisiä poistumisharjoituksia ja turvallisuuskävelyitä. Kaikki tämä näkyy myös opiskelijoille ja vaikuttaa heidän suhtautumiseensa turvallisuusasioihin. Esimerkiksi opiskelijoiden ammattimainen työvaatetus ja henkilönsuojainten käyttö on ollut näkyvä osoitus viime vuosien muutoksesta, kun liikutaan oppilaitosten työmailla ja työsaleissa.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja se astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuksen tavoitteena on koulutuksen osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tulevaisuudessa opiskelu siirtyy yhä enemmän työpaikoille, mikä parantaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Toisaalta samaan aikaan oppilaitosten resursseja vähennetään merkittävästi. Nuorten työelämävalmiuksien ja turvallisuusosaamisen kehittäminen edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan sekä työuriensa laatua ja pituutta. Laadukas koulutus puolestaan vastaa työelämän osaamistarpeita ja edistää teollisuuden kilpailukykyä. Työelämän näkökulmasta on tärkeää, että turvallisuusasiat eivät unohdu muutoksessa. Niukkenevien resurssien puitteissa on tärkeää huolehtia opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta myös tulevaisuudessa.

TTY:llä on tutkittu ammatillista koulutusta sekä opiskelijoiden näkökulmasta (erityisesti työssäoppimisen työturvallisuus) että henkilöstön näkökulmasta (työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen).

TTY:llä koulutetaan diplomi-insinöörejä, joilla on pääaineena turvallisuustekniikka. Lisäksi TTY:llä voi opiskella turvallisuustekniikkaa eri alojen diplomi-insinööriopintojen sivuaineena.

Profiilikuva


 

 

 

Sari Tappura

Tohtorikoulutettava, tutkija ja opettaja
Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu –tutkimusryhmä
Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio
Tampereen teknillinen yliopisto