Öljylyhdyissä paljon turvallisuuspuutteita

Tukes
19.4.2016 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonnassaan testauttanut yhdeksän öljylamppua ja -lyhtyä sekä yhden bioetanolilla toimivan sisustuslyhdyn. Testatuista tuotteista yksikään ei täyttänyt kaikkia niille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Tullilaboratorion testeissä havaittiin puutteita mm. öljysäiliön tiiviydessä, öljyn täyttömekanismissa, öljylamppujen sydänlangan suojauksessa sekä tuotteiden käyttöohjeissa ja turvallisuusmerkinnöissä.

Vaatimustenvastaiset öljylyhdyt aiheuttavat vaaraa erityisesti pienille lapsille, koska jo pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai pelkkä sydänlangan imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion. Bioetanolilla toimivat sisustuslyhdyt voivat aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaraa.

Kaikista testatuista lyhdyistä löytyi turvallisuutta vaarantavia puutteita joko rakenteessa tai merkinnöissä. Toiminnanharjoittajat ryhtyivät vapaaehtoisiin toimenpiteisiin vaarallisten tuotteiden poistamiseksi tai turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

Öljylamput testattiin Tullilaboratoriossa standardin SFS-EN 14059:2002 mukaisesti. Vaaran arvioinnissa huomioitiin myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1907/2006) eli ns. REACH-asetuksen liitteen XVII vaatimukset. Asetuksen mukaan yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristeöljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne ole standardin mukaisia.

Öljylampuissa käytetyt lamppuöljyt ovat yleensä maaöljypohjaisia palavia nesteitä kuten petrolia. Lamppuöljyihin ei saa lisätä väriaineita eikä hajusteita, jotka voisivat houkutella juomaan nesteitä. Tuotteet tulee pakata enintään yhden litran vetoisiin mustiin läpinäkymättömiin pulloihin, joissa on asianmukaiset tiedot tuotteen vaarallisuudesta ja turvasuljin. Lisäksi ne tulee merkitä tekstillä ”Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta” sekä tekstillä ”Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”. Vastaava merkintä on oltava myös ruotsiksi.

Älä jätä myrskylyhtyä lapsen saataville

Markkinoilla on myös muuhun kuin koristekäyttöön tarkoitettuja öljylyhtyjä esimerkiksi myrskylyhtyjä. Niitä ei ole tarkoitettu sisustuslyhdyiksi, eivätkä niitä koske samat turvallisuusvaatimukset esimerkiksi öljyn vuotamisen tai sydänlangan suojauksen osalta kuin sisustuslyhtyjä. Tällaisessa tapauksessa tulee käydä selvästi ilmi, ettei lyhty sovellu sisustuskäyttöön.  Viittauksia koristeellisuuteen, sisustuksellisuuteen tai koristeellisia öljylyhtyjä koskevaan standardiin (SFS-EN 14059) ei saa olla, ellei tuote täytä koristeellisille öljylyhdyille asetettuja vaatimuksia.

Ilman asianmukaisia merkintöjä ja varoituksia kuluttajan on kuitenkin hyvin vaikea tai jopa mahdoton erottaa erilaiseen käyttöön tarkoitettuja lyhtyjä toisistaan.

– Kuluttaja voi tietämättään käyttää sisustuselementtinä siihen tarkoitukseen sopimatonta öljylyhtyä. Silloin on vaarana, että hengenvaarallista lamppuöljyä säilytetään lyhdyssä aivan lasten saatavilla, vaikka varsinaiset lamppuöljypullot pidettäisiinkin huolellisesti poissa lasten ulottuvilta, muistuttaa tarkastaja Nina Majuri Tukesista.

Bioetanolilyhdyissä tulipalon ja palovammojen vaara

Bioetanolilla toimiva sisustuslyhty aiheutti Tullilaboratorion testien mukaan tulipalon ja palovammojen vaaraa. Tuotteen ohjeet olivat puutteelliset, sillä niistä puuttuivat kokonaan suomenkieliset varoitukset ja käyttöohjeet. Käytännössä lyhdyssä olevat koristekivet estivät liekin tukahduttamisen ja lyhdyn sammuttamisen. Kun lyhtyä yritettiin sammuttaa, liekit nousivat korkealle lyhdyn sisällä ja aiheuttivat palovamman vaaran sormiin ja käteen. Lyhdyn bioetanolisäiliössä oli maksimitäyttömerkintä, mutta se näkyi erittäin huonosti. Lyhdyn ylitäyttö aiheuttaa tulipalon vaaran, jos neste syttyy kuumilla tai kuumenevilla pinnoilla.

 Koristeellisissa öljylampuissa ongelmia myös aiempina vuosina

Tukes on valvonut koristeellisia öljylyhtyjä aiemminkin. Vuonna 2013 Tukes testautti sisustuskäyttöön neljä koristeellista öljylamppua, ja kaikista testatuista lampuista löytyi tuolloin vakavia puutteita. Tietoa vaaraa aiheuttaneista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.  

Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on toiminnanharjoittajilla ja heidän tulee ennen markkinoille saattamista varmistua siitä, että tuotteet täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset.


Lisätietoja:
Tarkastaja Nina Majuri p. 029 5052 145 (öljylamput ja -lyhdyt)
ylitarkastaja Mervi Leikoski p. 029 5052 039 (lamppuöljyt)
[email protected]

Lue myös:

Tukesin tiedotteita öljylyhdyistä sekä bioetanolilla toimivista hormittomista takoista ja lyhdyistä:

Tukes valvoo tehostetusti öljylyhtyjä (6.2.2015)

Hormiton sisustustakka vaatii valvontaa (11.11.2015 )