Öljysäiliön kunnosta kannattaa huolehtia

Tukes
4.5.2017 15.36
Tiedote

 

Mitä tapahtuu öljysäiliön tarkastuksessa? Miksi tarkastuksia tehdään ja millaisille säiliöille?  Mitä riskejä vanhoihin säiliöihin liittyy?  Katso, millaista oli öljysäiliön tarkastuksella vuonna 2007!

 

kuva 1
Kiinteistön öljylämmityslaitteisto vaatii hyvää huoltoa ja kunnossapitoa niin kuin muutkin laitteet ja järjestelmät. Öljysäiliöön kertyy ajan mittaan kosteutta ja epäpuhtauksia, jotka saattavat syövyttää säiliön vaippalevyä. Kun säiliötä ei tyhjennetä ja puhdisteta vuosiin, voi säiliön seinämä syöpyä niin, että öljyä alkaa vuotaa ympäristöön. Myös ympäröivä maaperä voi aiheuttaa säiliöön ulkopuolista syöpymää, jos säiliön ulkopinnan korroosiosuojaus on puutteellista.

Rikkoutunut säiliö tai huonokuntoinen asennus aiheuttaa öljyvuodon maaperään. Saastuneen maaperän puhdistus on vaikeaa, aikaa vievää ja aiheuttaa kustannuksia, sillä pahimmassa tapauksessa saatetaan koko kiinteistö joutua purkamaan.

Öljysäiliön kunnosta ja mahdollisista öljyvahingoista vastaa aina kiinteistön omistaja. Vahingon sattuessa omistaja voi joutua kalliiden puhdistustöiden maksajaksi. Puhdistustyöt tulevat aina monta kertaa kalliimmiksi kuin säiliön säännölliset huoltotoimenpiteet.

Vakuutus ei välttämättä korvaa aiheutettua ympäristövahinkoa, jos öljysäiliötä ei ole koskaan tarkastettu ja säiliön kunnosta ei ole muutenkaan huolehdittu.

FAKTA

  • Lämmitysöljyä varastoidaan Suomessa n. 300 000 öljysäiliössä.

  • Säiliöt voidaan sijoittaa maan alle, maan päälle tai sisätiloihin.

  • Rakennuksissa oleva säiliö sijoitetaan suoja-altaaseen.

  • Säiliöt voivat olla teräksisiä tai muovisia.

  • Vanhat maanalaiset säiliöt ovat riski pohjavesialueella.


kuva 3


Tarkastukset ovat tärkeä osa säiliön kunnossapitoa

Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaisten öljysäiliöiden tarkastus on pakollista, ja se on tehtävä ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevien maanalaisten säiliöiden tai vanhojen sisäsäiliöiden tarkastus ei ole pakollista. Säiliöt on kuitenkin sijainnista riippumatta suositeltavaa tarkastuttaa ja puhdistuttaa lakisääteisten tarkastusten tapaan. Monissa kunnissa ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät sitä.

Määräajoin tehtävä tarkastus varmistaa öljylämmitysjärjestelmän turvallisuuden ja estää öljyvahinkoja ja vuotoja. Tarkastuksessa varmistetaan, että öljysäiliön käyttö on turvallista ja säiliö laitteineen on pidetty asianmukaisessa kunnossa.

kuva 4


Mitä tarkastuksessa tapahtuu?

Öljysäiliön kuntoa ei voi arvioida luotettavasti pelkällä silmämääräisellä katselmuksella, vaan säiliö joudutaan tyhjentämään öljystä ja puhdistamaan huolellisesti, jotta sisäpinta saadaan tutkittua ja mahdolliset syöpymäkohdat löydetään.

Öljysäiliöstä imetään ensin puhdas öljy väliaikaiseen säilytykseen esim. säiliöauton tankkiin. Säiliön pohjassa oleva mahdollinen veden sekainen liete imetään pois ja säiliön sisäpinta puhdistetaan.

Puhdistetun säiliön kunto tarkastetaan ensin silmämääräisesti, tarvittaessa myös vasaroiden ja ultraäänimittauksin. Sisäpuolen syöpymät löydetään yleensä tarkastuksissa, mutta maanalaisten säiliöiden ulkopuolen syöpymiä ei voi luotettavasti todeta kaivamatta säiliötä maasta. Lopuksi puhdas öljy palautetaan takaisin säiliöön, mikäli säiliö on kunnossa.

kuva 5


Tarkastuksen tulosten perusteella säiliölle annetaan kuntoluokitus, jonka mukaan määräytyvät seuraava tarkastusajankohta ja tarvittavat toimenpiteet.

  • Luokan A metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö kymmenen vuoden välein.

  • Luokan B säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden välein.

  • Luokan C säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palo/pelastusviranomainen erityisistä syistä anna poiketa tästä.

  • Luokan D säiliö on poistettava käytöstä välittömästi.


Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, josta yksi kappale toimitetaan paikkakunnan pelastusviranomaisille, yksi annetaan asiakkaalle ja yksi jää tarkastuksen tehneelle liikkeelle. Tarkastusliike merkitsee säiliön kuntoluokan ja mittaustulokset tarkastuspöytäkirjaan. Sinne merkitään myös seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta.

Säädösten mukaisessa säiliössä on arvokilpi, josta selviää säiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos tällaista kilpeä ei ole, säiliö on todennäköisesti erittäin vanha. Säiliötietoja voi tarkastaa myös edellisten tarkastusten pöytäkirjoista. Ne kannattaa aina pitää hyvässä tallessa.

   kuva 6


Yli 30 vuotta vanhat säiliöt ovat todellinen turvallisuusriski

Tavallisesti öljysäiliö kestää noin 25–30 vuotta sijoituspaikasta ja olosuhteista riippuen. Yli 30 vuotta vanhat teräksiset paikan päällä hitsatut säiliöt ovat riski erityisesti pohjavesialueella. Korroosio on saattanut syövyttää säiliön salakavalasti huonoon kuntoon. Näiden säiliöiden tarkastuttaminen on erittäin suositeltavaa. Mikäli säiliö on todella huonossa kunnossa, se kannattaa vaihtaa uuteen. Huonokuntoinen tarkastamaton öljysäiliö on vakava turvallisuus- ja ympäristöriski.

Öljyvahingon vaaraa lisäävät:

– puuttuva tai rikkinäinen ylitäytönestin
– uudempia malleja heikommat 1960-luvun tai 1970-luvun alun ”kanttimalliset” säiliöt.
– pienten säiliöiden (alle 5000 l) ahtaat ilmaputket, joiden läpimitta on täyttöputken läpimittaa pienempi
– ilmaputkessa oleva mekaaninen täyttöhälytin eli vihellin
– viallinen tai rikkoutunut öljysäiliön ilmaputki
– hapan maaperä.

Tukes valvoo tarkastustoimintaa

Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt saa tarkastaa vain Tukesin hyväksymä tarkastusliike. Liikkeitä on tällä hetkellä 65 ja uusia hyväksytään 2 - 3 kpl vuodessa.* Luettelo tarkastusliikkeistä yhteystietoineen on saatavilla Tukesin Internet-sivuilta www.tukes.fi. Sieltä löytyvät myös tarkastuksia koskevat säädökset.

Tarkastusliikkeisiin tehdään myös valvontakäyntejä, joilla selvitetään liikkeen toimintaedellytyksiä. (Onko liikkeellä esim. tarvittava kalusto, työkalut ja tarkastusvälineet.) Valvontakäyntejä on tehty tähän mennessä 55 tarkastusliikkeeseen. Valvonnan seurauksena on vuosien 2000 - 2007 aikana n. 40 öljysäiliöiden tarkastusliikelupaa peruttu eri syistä.**

kuva 8Säiliöiden tarkastusliikkeillä riittää töitä

Kuljetus Team Virtanen Oy on yksi Uudenmaan alueella toimivista öljysäiliöiden tarkastusliikkeistä. Se on perheyritys jossa työskentelee 10 henkilöä. Öljysäiliöiden tarkastuksia tehdään vuodessa n. 300. Lisäksi tarkastetaan isoja teollisuussäiliöitä muuallakin Suomessa.

Pohjavesialueella maanalaisten säiliöiden tarkastukset ovat pakollisia 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta, muut tarkastuksen ovat vapaaehtoisia. Kuinka suuri osa tekemistänne tarkastuksista on vapaaehtoisia ja kuinka suuri osa pakollisia?
- Ennen suurin osa oli vapaaehtoisia, mutta nyt kun kunnat ovat tiukentaneet määräyksiä ja valvontaa, niin pakolliset ovat lisääntyneet.

Pitäisikö mielestänne kaikki maanalaiset säiliöt tarkastaa säännöllisesti?
- Ehdottomasti ja kaikki yli 35 vuotta vanhat metallisäiliöt tulisi poistaa. Myös vanhat metalliset sisäsäiliöt tulisi tarkastaa säännöllisesti.

Kumpi on parempi, maanalainen vai maanpäällinen säiliö?
– Riippuu säiliön materiaalista. Mutta kyllähän maanpäällistä säiliötä on helpompi tarkastella etenkin ulkopuolisilta vaurioilta.

Liittyykö öljysäiliöiden tarkastuksiin joitakin alueellisia ongelmia?
– Lähinnä ongelmana on kun eri kuntien ympäristösuojeluohjeet ovat erilaisia. Niiden pitäisi ehdottomasti olla yhdenmukaiset.

Onko tarkastettavien joukossa paljon hyvin huonokuntoisia säiliöitä?
– Huonokuntoisten määrä kasvaa koko ajan kun metallisäiliöiden keski-ikä kasvaa. Suurin riski on vanhat maanalaiset metallisäiliöt, joiden ulkopuolista kuntoa ei voida todeta.

Teettekö myös säiliöiden korjauksia?
– Hyvin vähän. Joitain pieniä hitsaustöitä sisäsäiliöihin on tehty.

Millaisia ongelmia tarkastuksilla on ollut? Onko joskus ollut mahdotonta päästä säiliön sisälle?
– Suurimmat ongelmat ovat yleensä maanalaisten säiliöiden ahtaat huoltokaivot. Niissä saattaa olla vettä säiliön kannen päällä tai maa-aineksia. Välillä kaivon rengas on asennettu osittain säiliön kannen päälle, jolloin se on jouduttu kaivamaan kokonaan pois. Ja sisäsäiliössä on välillä katon / seinän ja säiliön kannen välissä niin vähän tilaa, että siitä ei pääse sisälle. Mutta on erittäin harvinaista että säiliöön ei mahduttaisi sisälle.

Ovatko säilöissä yleensä arvokilvet näkyvillä? – Harvoin

Tietävätkö asiakkaat säiliön iän? – Ei aina.

Onko aiemmista tarkastuksista papereita tallessa?
– Toisilla asiakkailla on ja toisilla ei, mutta mikäli säiliö on meidän tarkastama, niin meillä on tallessa kaikkien meidän asiakkaiden tarkastuspöytäkirjat.

Mitä mieltä olette, onko yli 30 vuotta vanha säiliö vaihdettava uuteen?
– Mikäli kyseessä on maanalainen metallisäiliö niin ehdottomasti, sisäsäiliöt ja muovisäiliöt riippuen säiliön kunnosta.

Kumpi on parempi muovinen vai terässäiliö?
– Muovinen ehdottomasti, sillä se ei syövy.

...........................

Haastateltavat: Hemmo ja Tomi Virtanen, Kuljetus Team Virtanen Oy:stä

Haastattelu, teksti ja kuvat: Paula Kuusio

Juttu on alun perin kirjoitettu Tukes-katsaukseen vuonna 2007. Jutun ideointiin ja sisällön tuotantoon osallistui myös Tukesin ylitarkastaja Osmo Säisä, joka on nyt jo eläkkeelle

*ja ** ovat vuoden 2007 tilastotietoja!