Hyppää sisältöön

Otsonin biosidiselle käytölle pitää hakea lupaa

Julkaisuajankohta 4.12.2023 13.52
Uutinen

Otsoni on hyväksytty biosidiseksi tehoaineeksi. Jatkossa yrityksen pitää hakea valmistelupaa, jos se valmistaa tai maahantuo mikrobien torjuntaan tarkoitettuja otsonointilaitteita EU- tai ETA-alueelle. Lupapäätöksessä nimetään myös otsonaattorilaitteen merkki ja malli, jota valmistelupa koskee.

Säädökset tiukentuvat

Euroopan komissio on antanut asetuksen, jolla hyväksytään hapesta tuotettu otsoni käytettäväksi biosidivalmisteissa tehoaineena.

Biosidivalmisteille, joissa tehoaineena on otsoni, on haettava biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa 1.7.2024 mennessä. Jos lupaa ei hae määräaikaan mennessä, saa markkinoille saattamista biosidikäyttöön jatkaa 28.12.2024 asti ja käyttöä 30.6.2025 saakka. Käytännössä markkinoille saattamisen takaraja koskee tässä tapauksessa myös biosidiseen käyttöön tarkoitettua otsonaattorilaitetta.

Kenen pitää hakea lupaa?

Luvan hakija on yritys, joka valmistaa tai maahantuo EU/ETA-alueelle otsonointilaitteistoja mikrobien torjuntaan tähtäävään käyttötarkoitukseen. Hakemuksen voivat jättää myös yritykset yhdessä.

Miten lupaa haetaan?

Jos yritys aikoo valmistaa tai maahantuoda otsonointilaitetta Suomeen, sen pitää hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) biosidivalmisteen kansallista lupaa. Yritys voi hakea valmisteelle myös EU:n laajuista lupaa (unionin lupa) Euroopan kemikaalivirastolta. Lupaa ei myönnetä laitteelle, vaan sen tuottamalle otsonille, mutta otsoni ja laite arvioidaan lupakäsittelyssä kokonaisuutena. Voi ajatella, että tässä tapauksessa ”valmiste” on tehoaine otsoni yhdessä sitä tuottavan laitteen kanssa.

Lupahakemukseen on liitettävä tarvittavat tutkimukset tehoaineen ominaisuuksista ja tuotantotavasta. Luvan hakijan on pystyttävä osoittamaan laitteiston tuottaman otsonin käyttöön liittyvät riskit ja laitteiston käytön turvallisuus. Myös biosidinen tehokkuus torjuttavia eliöitä vastaan on osoitettava standarditestejä käyttämällä. Hakemuksessa tulee yksilöidä, kenen valmistajan ja millä malleilla tuotetulle otsonille lupaa haetaan. 

Laitteiden jälleenmyyjien kannattaa jo nyt kysyä valmistajilta ja maahantuojilta, aikovatko ne hakea lupaa. 

Tehoaine otsonin hyväksyntää koskeva asetus on (EU) 2023/1078.

Milloin lupaa ei tarvita?

Jos otsonia käytetään muuhun tarkoitukseen kuin biosidiasetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaan käyttöön, ei biosidivalmistelupaa tarvitse hakea.

Mitä on otsonointi?

Otsonointi on kemiallinen prosessi, jossa otsonikaasua (O3) käytetään, ilman, veden ja materiaalien desinfiointiin. Otsoni on erittäin reaktiivinen ja voimakas hapettaja, joka hajoaa nopeasti takaisin hapeksi ja happiradikaaleiksi, jotka reagoivat esim. orgaanisten yhdisteiden kanssa, jolloin samalla syntyy uusia orgaanisia yhdisteitä kohteista ja käsitellyistä materiaalista riippuen. 

Otsonointiprosessissa otsonikaasua tuotetaan ilmasta tai puhtaasta hapesta voimakkaan sähkökentän tai ultraviolettisäteilyn avulla. Kaasu vapautetaan käsittelyalueelle (tai liuotetaan veteen), jossa se reagoi orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kanssa. Otsoni hajottaa mikro-organismeja, hajumolekyylejä ja epäpuhtauksia hapettamalla.

Mikä on otsonin biosidista käyttöä?

Otsonaattoreita markkinoidaan kuluttajille mm. virusten, sienien ja homeiden torjuntaan työ- ja asuintiloista, autoista tai rakenteista. Silloin on kyse otsonin biosidisesta käytöstä ja näitä käyttötarkoituksia varten tuotettu otsoni tulee jatkossa olla EU:n biosidiasetuksen mukaisesti hyväksyttyä.  

Otsonointia käytetään myös hajuhaittojen poistoon. Esim. tupakan, savun, eläinten ja kalman hajun poistoon voi otsonointi olla vaihtoehto.

Ohjeita ja varoaikoja noudatettava

Otsoni on hengitettynä myrkyllinen kaasu ja se voi ärsyttää hengitysteitä ja silmiä ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja yskää. Altistuminen saattaa aiheuttaa akuutteja oireita ja pitkäaikaisena nostaa riskiä esim. astmalle. Väärinkäytettynä otsoni voi olla hengenvaarallista ja siksi otsonointia tulisi suorittaa vain ohjeiden mukaisesti ja varoaikoja noudattaen.

Biosidiasetuksella määrättyjen velvoitteiden tavoitteena varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.

 

Kysy lisää velvoitteesta: Kemikaalineuvonta yrityksille (Tukes)


Lisätietoa

Komission asetus (EU) 2023/1078

Biosidivalmisteiden hyväksyminen (Tukes)

Otsonointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Usein kysyttyä sisäilmasta, Otsonointi ja biosidit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 

 
Sivun alkuun