Pakkauksen paino on vähennettävä tuotteen painosta

Tukes
16.6.2017 11.07
Tiedote

Tuotteen hintaa määritettäessä on tärkeää, että tuote punnitaan oikein ja luotettavasti. Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää tuotteen painoon silloin, kun tuote punnitaan hinnan määritystä varten. Tuotteen hinta määritetään nettopainosta ilman pakkauksen painoa. Kauppias on vastuussa siitä, että mittaukset tehdään oikein. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat kaupankäynnin vaakojen käyttöä. Jatkossa tarkastuksissa tullaan kiinnittämään pakkausmateriaalin painon vähentämiseen, eli taaran käyttöön, erityistä huomiota.

Kilohinta kertoo tuotteen hinnan painoyksikköä kohden. Jos tuotteen pakkausmateriaalia ei ole vähennetty punnitustuloksesta, jonka perusteella hinta lasketaan, tulee asiakas maksaneeksi pakkauksestakin tuotteen kilohinnan mukaan. Tämä vääristää tuotteiden hintoja ja hintojen vertailtavuutta. Taaran käytön laiminlyönnin aiheuttama virhe mittaustuloksessa on paljon suurempi kuin vaa’an suurin sallittu virhe.

  • Esimerkiksi itsepalvelutiskin salaattiannoksen hinnasta voi pelkän pakkauksen osuus olla noin euro. Kauppias voi halutessaan hinnoitella pakkausmateriaalin erikseen, mutta ei laskuttaa tuotetta bruttopainon perusteella, sanoo ylitarkastaja Heikki Koivula.

Pakkauksen paino on poistettava tuotteen painosta sekä palvelutiskimyynnissä että itsepalvelussa. Esimerkiksi leikkeleitä punnitessa on hygieniasyistä mukana punnittavan paperinpalan paino vähennettävä mittaustuloksesta ennen hinnan laskemista. Taaran painona käytetään pakkauksen, esimerkiksi pussin tai rasian, keskimääräistä painoa. Mikäli rasioita on useampaa kokoa, käytetään palvelutiskillä kullekin rasiakoolle omaa taarapainoa. Taaraus voidaan tehdä palvelutiskillä joko asettamalla taara ennakkoon tai käyttämällä taaraa tuotetta punnitessa. Itsepalvelutilanteessa pakkausmateriaalin paino on vähennettävä tuotteen painosta käyttämällä ennakkoon asetettua taaraa. Jos tuote voidaan itsepalvelussa pakata useamman kokoiseen rasiaan tai pussiin, tulee kullekin pakkauskoolle asettaa oma taara tai käyttää taarapainona painavimman pakkauksen taarapainoa. Rasian kansi sisällytetään taarapainoon.

Tukes ja aluehallintovirastojen tarkastajat ovat vuoden 2017 aikana tehneet toukokuun loppuun mennessä 459 valvontakäyntiä, joissa on tarkastettu elinkeinotoiminnassa käytettyjen mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuus. Säädöstenvastaisia mittauslaitteita löydettiin 67 kohteessa. Yleisin puute on käytönaikaisen varmennuksen laiminlyönti. Taaran käyttöä koskevia säädöstenvastaisia havaintoja tehtiin 38.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Heikki Koivula, puh. 029 5052 113
Ylitarkastaja Sari Hemminki, puh. 029 5052 244
sähköposti: [email protected]