Valikko

Pallokenttien kunnossapidon puute aiheuttaa vaaratilanteita

Tukes 18.5.2011 9.00
Tiedote

Jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kaatumiset ovat aiheuttaneet useita vakavia onnettomuuksia viime vuosina.  Pallokenttien turvallisuuden lisäämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteuttaa tänä kesänä valtakunnallisen valvontaprojektin, jossa ovat mukana myös kuntien ja aluehallinnon kuluttajaturvallisuudesta vastaavat viranomaiset.  


Jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kaatumisista on aiheutunut vakavia loukkaantumisia ja jopa kuolemantapauksia.  Onnettomuuksien syinä ovat olleet esimerkiksi koripallotelineiden riittämättömät vastapainot ja jalkapallomaalien jättäminen epätasaiselle alustalle talvisäilytykseen. – Riskit kasvavat, kun välineitä jätetään valvomattomille kentille pitkiksi ajoiksi, toteaa Tukesin ylitarkastaja Niina Kupiainen.  

Tukesin, kuntien ja aluehallinnon viranomaisten yhteisprojektin tarkoituksena on lisätä yleisten pallopelialueiden turvallisuutta puuttumalla selkeimpiin ongelmakohtiin.   Kuntien kuluttajaturvallisuusviranomaiset valvovat alueellaan yleisten pallopelialueiden turvallisuutta. Projektin aikana he tapaavat pallopelialueiden ylläpitäjiä varmistuakseen, että ylläpitäjä tuntee lainsäädännön velvoitteet. Keskusteluissa myös välitetään tietoja hyvistä käytännöistä. 
 

Yleisten pallopelialueiden turvallisuudessa korostuvat ylläpidon riittävyys ja käytön turvallisuudesta varmistuminen.  – Turvallisuutta voi lisätä melko yksinkertaisillakin toimilla, kertoo Kupiainen.  Esimerkiksi jalkapallomaalien kaatuminen, luvaton käyttö ja asiaton liikuttelu voidaan estää sijoittamalla maalit vastakkain ja lukitsemalla ne toisiinsa kiinni pidempiaikaista säilytystä varten. Jo välineitä hankittaessa tulisi huolehtia, että jalkapallomaalit ja koripallotelineet ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia.  
 

Projektin aikana kuntien valvontaviranomaiset tekevät tarkastuskäyntejä yleisille pallopelialueille ympäri Suomea. Tarkastuksia tehdään etupäässä toukokuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana.  Kohteena ovat erityisesti sellaiset kentät, joiden käyttö on aktiivista, joiden käyttäjäkunta on vaihtelevaa tai joihin on riskiperusteisesti tarpeen kohdentaa valvontaa tiedossa olevien onnettomuuksien tai ongelmien perusteella. Tukes tiedottaa tuloksista loppuraportin valmistuttua.
 

Pallopelialueen ylläpitäjä on palvelun tarjoajana vastuussa alueen turvallisuudesta. Ennen tarkastuksia käydään keskustelujen ja asiakirjojen perusteella läpi palvelun tarjoajan menettelyt turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuksilla arvioidaan kuinka hyvin turvallisuusjärjestelyt toteutuvat käytännössä.  Huomiota kiinnitetään muun muassa kentän ylläpidon tasoon, välineiden kuntoon, maalien ja korien sijoitteluun sekä kentän käyttäjille annettavaan ohjeistukseen.
 

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee paitsi kunnallisia yleisiä pallopelialueita, myös muun muassa opistojen ja asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia pallopelialueita ja niiden yksittäisiä välineitä. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja varautua näihin asianmukaisesti. Palvelun tarjoajan tulee myös antaa palvelun käyttäjille riittävät tiedot turvallisuuden varmistamiseksi.
 

Lisätietoja: ylitarkastaja Niina Kupiainen, puh. 010 6052 184, [email protected].
 

Lisätietoja Tukesin verkkosivuilta kohdasta Omavalvonta kuluttajapalveluiden järjestämisessä.