Pelastusliivit ovat vesillä liikkujan tärkein turvavaruste – Pelastusliivipäivää vietetään jälleen 15.-16.6.2019

4.6.2019 15.00
Tiedote

Tutkimusten mukaan jopa 8/10 vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut asianmukaiset pelastusliivit puettuna päälle oikein ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) koordinoiman Pelastusliivipäivän tavoitteena on muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä ja opastaa turvallisempaan vesillä liikkumiseen.

Kesä on vesillä ja veden äärellä liikkumisen sesonkiaikaa. Vesille suunnataan liian usein varautumatta, ilman pelastusliivejä.

– Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, mikä on asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Vesiliikenteessä menehtyy noin 40–60 henkilöä joka vuosi. Moni hukkuneista on ollut liikkeellä ilman pelastusliivejä, kertoo SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Usein onnettomuustilanne tulee eteen äkillisesti, jolloin mukana olevista pelastusliiveistä ei ole apua, elleivät ne ole valmiiksi päällä.

–Veneen kaatumisen, yhteentörmäyksen tai esimerkiksi venepalon yhteydessä on harvoin aikaa pelastusliivin pukemiseen ennen veden varaan joutumista. Usein nopeastikin paikalle ehtinyt apu tulee liian myöhään, mikäli onnettomuuden uhrilla ei ole ollut pelastusliiviä päällään, Heinonen painottaa.

–Tilastojen ja tutkimusnäytön perusteella voidaan sanoa, että pelastusliivien käyttöasteen lisääntyminen olisi yksi tehokkaimmista vesiliikenteen turvallisuutta edistävistä ja erityisesti hukkumiskuolemia ehkäisevistä yksittäisistä tekijöistä.

Pelastusliivipäivää vietetään kaikissa Pohjoismaissa 15.–16.6.2019

Juhannusta edeltävän viikonlopun ja tulevan parin viikon aikana muistutetaan pelastusliivien tärkeydestä vesillä liikuttaessa ja jaetaan tietoa pelastusliivien oikeaoppisesta pukemisesta. Samana viikonloppuna 15.–16.6. eri Pohjoismaissa haastetaan ihmiset pukemaan pelastusliivit päälleen ja jakamaan kuvia sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #pelastusliivipäivä. SUH:n ja SPV:n lisäksi mukana viestimässä ja järjestämässä erilaisia tempauksia on iso joukko eri järjestöjä, viranomaisia ja yhteistyökumppaneita.

Yhteyshenkilö: Kristiina Heinonen, toiminnanjohtaja, SUH, puh. 040 521 3282, [email protected]

Lisätietoja:

Ready, Set, Wear It -nimellä aiemmin tunnettu pelastusliivipäivä on saanut alkunsa Yhdysvalloista sikäläisen veneilyturvallisuusorganisaation aloitteesta. Suomessa Pelastusliivipäivä on ollut osa SUH:n Viisaasti Vesillä -vesiturvallisuuskampanjaa.

Tietoa Pelastuspäivästä ja vapaasti käytettäviä kuvia ja videoita löytyy osoitteesta: http://www.viisaastivesilla.fi/etusivu/pelastu_ja_pelasta/pelastusliivipaiva

Näin valitset pelastusliivit -video

https://youtu.be/51NFzBQzwBI


Näin huollat pelastusliivit -video

https://www.youtube.com/watch?v=GWmmRq_t3uU&feature=youtu.be

Hukkumistilastot:

http://www.suh.fi/tiedotus/hukkumistilastot