Hyppää sisältöön

Pesuainelainsäädännön päällekkäisyydet, epäjohdonmukaisuudet ja puutteet on tunnistettu

Julkaisuajankohta 11.9.2019 14.16
Uutinen

Euroopan komissio on julkaissut tulokset EU:n pesuaineasetuksen toimivuuden arvioinnista. Arvioinnin mukaan asetuksen yhtenäiset vaatimukset ovat helpottaneet EU:n sisäistä kauppaa ja parantaneet terveyden ja ympäristön suojelua. Pesuaineasetuksessa havaittiin kuitenkin epäjohdonmukaisuuksia ja päällekkäisyyksiä muun EU:n kemikaalilainsäädännön kanssa.

Yksi tunnistettu kehittämiskohde on kuluttajille annettavan tiedon selkiyttäminen. Myös Tukesin esiin nostama pesuaineiden irtomyynti on huomioitu. Arvioinnissa todetaan, että osaa pesuaineasetuksen säännöksistä ei ole sopeutettu pesuaineiden irtomyyntiin.

Euroopan komissio arvioi EU:n lainsäädännön toimivuutta paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa komissio tekee muutoksia lainsäädäntöön sen pitämiseksi ajan tasalla. Lokakuussa 2005 voimaan tullut pesuaineasetus arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa. Komissio tiedottaa aikanaan mahdollisista pesuaineasetukseen tulevista muutoksista. Tukes on halunnut selkiyttää pyykinpesuaineiden ja kovien pintojen pesu- ja puhdistusaineiden irtomyyntiä koskevia edellytyksiä EU:n alueella ja pyrkinyt edistämään asian käsittelyä jo pitkään.

Euroopan komission nyt tekemän arvionnin mukaan pesuaineasetus on parantanut ympäristön suojelua. Kuluttajille tarkoitettujen pesuaineiden pitää olla biohajoavia eli hajota vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi. Lisäksi fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuuksille on määrätty raja-arvot pyykinpesu- ja konetiskiaineissa.

Arvioinnin mukaan pesuaineasetus on myös parantanut terveyden suojelua. Kuluttajilla on mahdollisuus saada pesuaineen ainesosaluettelo valmistajan verkkosivuilta ja pakkausmerkinnöissä kerrotaan, jos pesuaine sisältää hajusteita sekä allergisoivien hajusteiden nimet. Näin kuluttajat voivat tietoisesti välttää tiettyjä aineita.

Arvioinnissa kuitenkin havaittiin, että pesuaineasetuksessa on joitain puutteita sekä epäjohdonmukaisuuksia ja päällekkäisyyksiä muun EU:n kemikaalilainsäädännön kanssa. Puutteet voivat vaikeuttaa pesuaineen etikettitietojen ymmärtämistä ja aiheuttavat ylimääräistä taakkaa teollisuudelle. Tässä esimerkkejä havainnoista:

  • Allergisoiville hajusteille on merkintävaatimus sekä pesuaineasetuksessa että CLP-asetuksessa, mikä johtaa usein saman aineen merkitsemiseen etikettiin kahdesti tai kolmesti eri nimillä.
  • Pesuaineasetuksen vaatimus lääkintähenkilöstölle saatavissa pidettävästä ainesosaluettelosta palvelee samaa tarkoitusta kuin CLP-asetuksen mukainen vaatimus toimittaa tietoja myrkytystietokeskuksille.
  • Pesuaineissa käytetyille desinfiointiaineille ja säilöntäaineille on merkintävaatimuksia sekä pesuaineasetuksessa että biosidiasetuksessa.
  • Pesuaineasetuksessa ei ole merkintävaatimuksia nanomateriaaleille toisin kuin kosmetiikka-asetuksessa ja biosidiasetuksessa.
  • Pesuaineasetuksessa ei ole rajoituksia syöpävaarallisten, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten kategorian 2 aineiden käytölle toisin kuin kosmetiikka-asetuksessa.
  • Pesuaineiden annosteluohjeet eivät vastaa nykyisten tavallisten koneiden täyttömääriä.
  • Soveltaminen tiettyihin tuotteisiin on epäselvää, mikä johtuu asetuksessa käytetyistä termeistä ja määritelmistä, esim. mikrobeja sisältävät pesuaineet.
  • Pesuaineiden irtomyyntiin tarvitaan ohjeistusta.

Lisätietoa

Euroopan komission lehdistötiedote

Euroopan komission dokumentti EU:n pesuaineasetuksen arvioinnista

Uutinen 14.2.2017: Tukes pyrkii selkiyttämään pesuaineiden irtomyynnin edellytyksiä

Pesuaineiden vaatimukset

Ylitarkastaja Sari Tuhkunen, puh. 029 5052 050 [email protected]

 
Sivun alkuun