Hyppää sisältöön

Pihasaunapaketeissa turvallisuuspuutteita

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 14.7.2021 9.30
Tiedote
Kuva: Anne Nygård / Unsplash

Joissakin valmiina myytävissä pihasaunapaketeissa on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) saamien ilmoitusten perusteella puutteita, jotka aiheuttavat paloriskin. Riskiä aiheuttavat esimerkiksi kiukaan ja savupiipun liian lyhyet suojaetäisyydet, kiukaan ja savupiipun yhteensopimattomuus ja harhaanjohtavat ohjeet saunan sijoittamisesta asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Tukesiin on tullut runsaasti ilmoituksia puutteista, jotka koskevat kuluttajille myytäviä valmiita pihasaunapaketteja. Todettuja puutteita ovat olleet: 

 • kiukaan tai savupiipun suojaetäisyydet ympärillä oleviin palaviin materiaaleihin eivät ole olleet riittäviä
 • kiukaan ja savupiipun yhteensopivuutta ei ole osoitettu 
 • savupiipun ominaisuuksia ei ole ilmoitettu tai ne eivät vastaa kansallisia rakentamisen määräyksiä
 • markkinointimateriaaleissa on esitetty harhaanjohtavasti, että saunarakennus voidaan sijoittaa esim. asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Pihasaunapaketille kokonaisuutena ei ole EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia vaatimuksia, koska kyseessä on rakennus eikä tuote. Sen sijaan pihasaunassa käytetyille yksittäisille tuotteille on tuotekohtaisia vaatimuksia. Esimerkiksi kiukaalle (tulisijalle) ja savupiipulle on harmonisoitu tuotestandardi ja niiden pitää  olla CE-merkittyjä.

– Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus on suunniteltu ja rakennetaan säädösten mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän voi kuitenkin olla vaikea arvioida valmissaunan suunnitelmien oikeellisuutta. Vaarana on, että tontille päätyy sauna, jonka paloturvallisuudessa on riskejä esimerkiksi liian pienien suojaetäisyyksien takia, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Varmista nämä, kun olet ostamassa pihasaunapakettia:

 • Kiuas ja savupiippu ovat CE-merkittyjä ja niiden mukana on suoritustasoilmoitus, jossa ilmoitetaan tuotteen ominaisuudet.
 • Savupiippu on lämpötilaluokkaa T600. Tämän pitää näkyä CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. 
 • Kiukaan mukana seuraavista dokumenteista ja merkinnöistä tulee varmistaa se, että savupiippu, johon kiuas liitetään, kestää kiukaasta tulevien palokaasujen lämpötilan. Tällöin kiuas ja savupiippu ovat yhteensopivia ja muodostavat käytettäessä paloturvallisen kokonaisuuden.
 • Kiukaan suojaetäisyys rakenteista on kiukaan suoritustasoilmoituksen mukainen.
 • Huomio! kiukaan suojaetäisyyttä ei voi pienentää erillisellä suojaseinällä/-rakenteella, ellei kiukaan suojaetäisyyttä ole erikseen testattu kyseisellä suojarakenteella.
 • Noudata valmistajan ohjeita kiukaan ja savupiipun asentamisessa ja käytössä.
 • Selvitä rakennusvalvonnalta vaadittavat rakentamisen luvat.
 • Huolehdi, että pihasauna on riittävän kaukana asuinrakennuksesta. 

Ole tarkkana, jos ostat kiukaita ja savupiippuja käytettynä

Netissä myydään paljon käytettyjä kiukaita ja savupiippuja. Ostajan on hyvin vaikea määrittää täyttääkö rakennustuote enää sille asetetut vaatimukset. Myös tuotteen käyttö- ja asennusohjeet voivat olla  hukassa. Väärin asennettuna nämä tuotteet aiheuttavat paloturvallisuusriskin. Tukes varoittaa käytettynä ostettujen tuotteiden riskeistä ja suosittelee, että ammattilainen varmentaa tuotteiden sopivuuden ja tekee asennukset.

Jos saneeraat vanhaa pihasaunaa, selvitä rakennuslupa-asiat ja paloturvallisuus

– Saneerattaessa vanhaa saunaa, tulee ensin selvittää kuntakohtaiset määräykset. Pelkkä tulisijan vaihtokin voi vaatia rakennusluvan, toimenpideilmoituksen tai selvityksen tulisijan vaatimustenmukaisuudesta. Lisäksi vanhan hormin kunto tulee tarkastaa ja varmistaa, että tulisija on soveltuva kyseiseen hormiin. Tulisijan, esimerkiksi kiukaan, pitää olla CE-merkitty ja sen mukana on oltava suoritustasoilmoitus, jonka perusteella voidaan tehdä myös arvio hormin sopivuudesta. Myös riittävä korvausilman saanti tulee varmistaa ja huolehtia, että hormien läpiviennit ovat paloturvallisia, Tukesin ryhmäpäällikkö Kurt Kokko neuvoo.

Muista paloturvallisuus myös paljun ja grillikodan sijoituksessa

Puulämmitteistä paljua, pihatakkaa tai grillikotaa ei saa sijoittaa liian lähelle palavia materiaaleja ja rakennuksia. Myös savupiipun korkeudella on vaatimuksia, jotka tulee tarkistaa kuntakohtaisista ohjeista ja määräyksistä. Vakuutusyhtiö vaativat, että viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä noudatetaan. Lue lisää Tukesin tiedotteesta: Paloturvallisuus huomioitava pihatakkojen ja kylpytynnyreiden sijoituksessa

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Jukka Lepistö, p. 029 5052 460  
Ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, p. 029 5052 128
sähköpostit muoto: [email protected]