Valikko

Pitääks mun aina suorittaa kasvinsuojelututkinto – kasvinsuojeluaineille ostorajoituksia kotipuutarhakäyttöön

Tukes 11.5.2015 8.42
Tiedote

  Kotipuutarhureiden kasvinsuojeluaineiden käyttö muuttuu entistä turvallisemmaksi, kun vaarallisimpien valmisteiden käyttö rajataan vain ammattikäyttöön. Suomessa saa käyttää tällä hetkellä yli 400:aa kasvinsuojeluun tarkoitettua valmistetta. Suurin osa niistä on jo nyt käytössä ammattikäytössä, mutta jatkossa vain noin 50:tä saa käyttää kotipuutarhoissa ilman kasvinsuojelututkintoa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden terveys- ja ympäristöriskejä.

Kasvinsuojeluaineet ovat kemikaaleja, joiden tarkoituksena on torjua rikkakasveja, tuhoeläimiä ja kasvitauteja. Useimmiten niillä käsitellään syötäviä kasveja ja käsittelyn yhteydessä niitä leviää myös ympäristöön. Useilla valmisteilla on haitallisia vaikutuksia myös muille kuin niille eliöille, joiden torjumiseen aineet on tarkoitettu. Valmisteista moni on varustettu varoitusmerkein ja usein ne ovat vaarallisia erityisesti ympäristölle ja vesieliöille.

Pääsääntöisesti kuluttajakäyttöön hyväksytään jatkossa valmisteita, joita käytettäessä ei tarvita muita suojaimia kuin suojakäsineet.

– Pelkkään ammattikäyttöön siirtyvät useimmat valmisteet, joita ei saa käyttää pohjavesialueella. Kotipuutarhurinkin kannattaa aina lukea käyttöohjeet huolellisesti, koska myös kuluttajakäyttöön hyväksytyissä valmisteissa on erilaisia käytön rajoituksia. Yksi tärkeä tieto on oikea annostelu. Turhaa kemikaalikuormaa tulee, jos valmistetta käyttää liikaa. Tilanne on sama, jos valmistetta käyttää liian vähän: aine ei tehoa riittävästi ja käsittelyn voi joutua uusimaan, ylitarkastaja Pauliina Laitinen Tukesista sanoo.

Suomessa ammatti- ja kuluttajakäyttöön hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä. Rekisteriin on nyt jo jaoteltu valmisteita sen mukaan, onko niiden käyttö sallittu kuluttajille vai ainoastaan ammattilaisille. Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden ostoon tarvitaan 26.11.2015 alkaen kasvinsuojelututkinto. Kotipuutarhurikin voi suorittaa ammattilaisille tarkoitetun kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon, minkä jälkeen hän saa ostaa myös ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita.

– Tutkintovelvoitteen tavoitteena on varmistaa, että erityistä riskiä aiheuttavien valmisteiden käyttäjät tietävät riskit ja osaavat käyttää valmisteita huolellisesti käyttöohjeiden mukaan. Lisääntyvän tiedon myötä voidaan välttyä siltä, ettei aiheudu vaaraa esimerkiksi käyttäjälle itselleen, pihapiirin lapsille tai ympäristölle, kuten pohja- ja pintavesille sekä pölyttäjille, Pauliina Laitinen kertoo.

Jatkossa ammattikäyttöön hyväksytyt valmisteet tunnistaa ”Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät” -merkinnästä purkin kyljessä. Kuluttajakäyttöön hyväksytyissä pakkauksissa ei ole merkintää ja niitä voi ostaa kuka tahansa.

Käytännössä muutos tarkoittaa kotipuutarhoissa sitä, että rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjunta onnistuu jatkossakin, mutta kasvitauteja on vaikea torjua. Esimerkiksi perunarutolle ja omenaruvelle ei jatkossa ole kuluttajakäyttöön hyväksyttyjä valmisteita. Kuluttajakäyttöön on hyväksytty yksi mm. ruusuilla esiintyvien härmäsienten torjuntaan tarkoitettu valmiste, jonka tehoaineena on rypsiöljy.

Muutoksen taustalla on EU:n torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivi (128/2009/EY). Se velvoittaa EU-jäsenmaat rajoittamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen valmisteiden myynnin vain kasvinsuojelututkinnon suorittaneille henkilöille. Puitedirektiivi toimeenpantiin Suomessa lailla kasvinsuojeluaineista (1563/2011).

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049

ylitarkastaja Pauliina Laitinen, p. 029 5052 171

Torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivi

 
Tukesin aiemmat tiedotteet aiheesta:
Tukesin uusi kasvinsuojelun opiskelumateriaali nyt verkossa
Kasvinsuojeluainetutkinto pakolliseksi tuhansille eri alojen työntekijöille
Uusi kasvinsuojeluainelaki tuo muutoksia koulutusjärjestelmään ja tutkintoihin