Valikko

Pohjoismaiden kemikaali- ja räjähdeturvallisuutta valvovat viranomaiset koolla Tampereella

Tukes 7.9.2012 9.23
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Tampereella 12.―13.9. kokousta, joka tuo yhteen kemikaalien käytön ja räjähteiden turvallisuutta valvovat viranomaiset eri Pohjoismaista. Nordex-kokouksessa käydään läpi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käyttöön liittyviä ajankohtaisia asioita ja vertaillaan maiden käytäntöjä turvallisuuden edistämisessä.

Pohjoismaiden kemikaali- ja räjähdeturvallisuuden valvontaviranomaiset kokoontuvat vuosittain keskustelemaan kokemuksistaan ongelmatilanteiden ratkaisuista ja EU-lainsäädännön tulkinnoista ja käyvät läpi kemikaalien ja räjähteiden aiheuttamia onnettomuuksia eri maissa. Nordex-kokouksia on järjestetty 1970-luvulta lähtien.

- Säännöllisten tapaamistemme tavoitteena on ylläpitää ja tiivistää pohjoismaista yhteistyötä ja hakea yhteisiä linjoja Euroopan unionissa vaikuttamiseen. Nordexissa pystymme keskustelemaan asioista yksityiskohtaisemmin kuin EU-kokouksissa. Yhteistyömme punaisena lankana on oppia toisiltamme ja siten lisätä turvallisuutta ja ehkäistä onnettomuuksia, johtaja Päivi Rantakoski Tukesin laitos- ja kaivosvalvontayksiköstä kertoo.

Tukes kertoo kokouksessa mm. vuoden 2012 alussa muuttuneesta asetuksesta, joka säätelee ammoniumnitraatin säilyttämistä ja varastointia sekä esittelee Talvivaarassa ja Vihtavuoressa sattuneiden onnettomuuksien syitä.

Yhteisenä kaikkia koskettavana puheenaiheena on ns. Seveso III -direktiivin soveltaminen. Direktiivi koskee teollisuuden vaarallisten kemikaalien suuronnettomuusvaaran torjuntaa. Nimensä direktiivi on saanut Italian Sevesossa vuonna 1976 sattuneesta onnettomuudesta. Suomessa direktiivin viranomaisvalvonta kuuluu pääosin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Pelastussuunnittelussa sisäasiainministeriöllä ja alueellisilla pelastuslaitoksilla on myös merkittävä vastuu.

Lisätietoja

johtaja Päivi Rantakoski, p. 040 513 2927,
sähköposti [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.