Hyppää sisältöön

Polttoaineen kuljetuksissa käytettävä vain hyväksyttyjä säiliöitä

Tukes
Julkaisuajankohta 7.3.2011 14.35
Tiedote

Dieselin tai polttoöljyn tiekuljetuksissa saa käyttää 1.7.2011 alkaen ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisia hyväksyttyjä IBC-pakkauksia, säiliökontteja tai varsinaisia vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuja säiliöitä.  Farmarisäiliöiden käyttäminen polttoaineen kuljetuksiin on jatkossa kiellettyä.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten siirtymäsäännös päättyy 30.6.2011.  Siirtymäaikana sai vielä käyttää ennen 1.1.1999 käyttöönotettuja farmarisäiliöitä polttoaineen kuljetukseen, mutta jatkossa farmarisäiliöitä saa kuljettaa vain tyhjänä ja puhdistettuna.

Tiekuljetukseen hyväksytty IBC-pakkaus

Jokaisen yleisellä tiellä täytettynä kulkevan, työmailla työkoneiden polttoaineen varastointiin käytettävän säiliön tulee olla vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukainen IBC-pakkaus 1.7.2011 alkaen. Polttoöljyn tai dieselin varastointia varten IBC tulee hyväksyttää palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/1985) mukaisesti ja kuljetukseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (171/2009) mukaisesti. Hyväksyminen haetaan kummankin lainsäädännön mukaisesti asianmukaiselta tarkastuslaitokselta. Näistä hyväksynnöistä on aina oltava merkintäkilpi astian kyljessä.

IBC-pakkaus eli IBC tarkoittaa kuljetettavaa pakkausta, joka ulkomuodollisesti saattaa näyttää säiliöltä, mutta luokitellaan kuitenkin kuljetuksissa kappaletavaraksi. IBC:lle asetetut vaatimukset poikkeavat säiliöiden vaatimuksista niin rakenteen, hyväksynnän kuin käytönkin suhteen. IBC:n maksimitilavuus on 3000 litraa polttoaineelle. IBC:n on kestettävä mm. siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. IBC koostuu tässä käytössä metallisesta tai muovisesta rungosta, jossa voi olla asianmukaisia rakenteellisia varusteita ja käyttölaitteita. IBC-pakkaus tulee määräaikaistarkastaa 2,5 ja 5 vuoden välein VAK-tarkastuslaitoksella tai VAK-määräaikaistarkastusten laitoksella.

Niin sanotulla vapaarajakuljetuksella tarkoitetaan sellaista kuljetusta, jossa kuljetettavan aineen määrä jää alle aineelle VAK-määräyksissä olevan ns. vapaarajataulukossa ilmoitetun määrän. Nesteille tämä määrä tarkoittaa kuljetusastian nimellisvetoisuutta litroissa. Dieselille ja polttoöljylle määrä on enintään 1000 litraa joko yhdelle astialle tai astioiden nettotilavuudet yhteenlaskettuna, jos astioita on useita. Tähän määrään ei lasketa kuljetusajoneuvon tai työkoneen kiinteässä polttoainetankissa olevaa polttoaineen määrää. Kuljetettaessa vaarallista ainetta vapaarajan puitteissa, kuljetus vapautuu suuresta osasta VAK-määräyksiä. Tällöin pitää kuitenkin olla mukana mm. 2 kg sammutin ja rahtikirja.  Vapaarajakuljetuksessa kuljettajalta ei vaadita ADR-ajolupaa, mutta ns. tiedostava koulutus on pakollinen.

Kuljetettaessa IBC:ssä dieseliä tai polttoöljyä, on aina kyseessä kappaletavarakuljetus, jolloin ei tarvita ADR-säiliöajolupaa. Kuljetettaessa polttoainetta säiliössä, on säiliölupa oltava, samoin muutkin säiliötä ja säiliökuljetusta koskevat vaatimukset tulevat voimaan. Kun dieseliä tai polttoöljyä kuljetetaan IBC:ssä, kuljettajalta vaaditaan siis ADR-perusajolupa kappaletavarakuljetukseen.

Kuljetettava aine tulee merkitä IBC:hen kirjaimin "UN" ja ja kuljetettavan aineen YK-numerolla sekä kuljetusluokan varoituslipukkeella. Lipukkeen koko on vähintään 100 x 100 mm. IBC:lle merkintä tehdään pakkauksen kahdelle vastakkaiselle puolelle. IBC-pakkauksia kuljettava ajoneuvo merkitään blankoin oranssikilvin edessä ja takana.  Ajoneuvon merkintää ei tarvita vapaarajakuljetuksissa.

Lisätietoja: Turvallisuusinsinööri Miina Grönlund, puh. 010 6052 659,  sähköposti: [email protected]

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (171/2009) (mm. 12 §, liite A kohta 1.1.3.6.3, luvut 5 ja 6.5)

 
Sivun alkuun