Puutteellinen ilmanvaihto todennäköinen syy Sipoon tehdaspaloon

Mediatiedote
15.10.2018 10.47
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski AT-Tuote Oy:n aerosolien valmistuslaitoksella Sipoossa 2.3.2018 räjähdysmäisesti alkanutta tulipaloa. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen ja tuotantotilat ja laitteistot tuhoutuivat. Tutkintaryhmä esittää muun muassa riittävän ilmanvaihdon varmistamista liuottimia ja kaasuja käsittelevissä laitoksissa, jotta vältyttäisiin vastaavilta onnettomuuksilta.

AT-Tuote Oy valmistaa aerosolituotteita, joissa käytetään ponneaineena nestekaasua ja tehoaineena mm. liuottimia. Onnettomuushetkellä laitoksen sisätiloissa kaasu tai höyry syttyi räjähdysmäisesti.

Tutkinnan perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että liuotinhöyryjä oli kertynyt rakennuksen yläosaan, jossa ilma ei vaihtunut kunnolla. Höyry syttyi, kun työntekijä avasi rakennuksen nosto-oven.

Riittävä ilmanvaihto varmistettava, nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi

Tutkintaryhmä esittää useita suosituksia räjähdyskelpoisia kaasuseoksia käsitteleville yrityksille,  jotta vastaavat onnettomuudet voitaisiin välttää:

  • Yrityksen pitää huolehtia, että ilmanvaihdon riittävyys mitataan säännöllisesti. Ilman vaihtuminen rakennuksen eri osissa on varmistettava, jotta kaasua tai liuotinhöyryjä ei pääse kertymään sisätiloihin.
  • Laitosten pitää asentaa riittävästi kaasunilmaisia vuotojen havaitsemiseksi. Kaasunilmaisimien hälytys pitää voida havaita selkeästi rakennuksen sisällä kaikissa niissä paikoissa, joissa työntekijät voivat olla vaarassa, sekä rakennuksen ulkopuolella sisäänkäyntien läheisyydessä.
  • Liuottimien varastointi- ja käsittelypaikkojen pitää olla omissa palo-osastoissaan. Liuottimien määrä tuotantotiloissa tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi. Tiloissa pitää olla kulkuovi, jota voidaan käyttää myös silloin, jos nosto-ovi vaurioituu.
  • Rakennuksen paineenkevennys on suunniteltava siten, että paineen on mahdollista purkautua turvalliseen suuntaan ilman, että rakennus on  vaarassa sortua.
  • Hyvä käytäntö on lisätä kaasuhälytys osaksi turva-automaatiojärjestelmää siten, että se kytkee prosessiin kemikaaleja syöttävät pumput ja vaara-alueella olevat sähkölaitteet jännitteettömiksi. Putkistossa tulisi olla myös liikavirtausventtiilit.

Järjestelmällisyyttä käytäntöihin turvallisuuden varmistamiseksi

Työntekijät on koulutettava turvallisiin työmenetelmiin ja heille on kerrottava laitoksen vaaroista. Myös uudet ja tilapäiset työntekijät on perehdytettävä turvallisiin työmenetelmiin.  

Kaikki koneet, laitteet, järjestelmät ja työkalut, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin, täytyy huoltaa ja pitää kunnossa suunnitelmallisesti. Tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimista on pidettävä kirjaa.

Yrityksen pitää seurata järjestelmällisesti, että viranomaisten ja esimerkiksi tarkastuslaitoksen vaatimukset ja suositukset toteutetaan. Yrityksen pitää tiedottaa valvovalle viranomaiselle, kun se tekee muutoksia vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.

Onnettomuustutkintaraportti

Kalvosarja

Video: Mitä Sipoon tehdaspalosta opittiin?

Lisätietoja:

ylitarkastaja Erkki Teräsmaa puh. 029 5052 386 

projektijohtaja Markus Kauppinen puh. 029 5052 519 

sähköpostit muotoa [email protected]

Onnettomuudet tukes.fi:ssä

Video: Mitä on Tukesin onnettomuustutkinta?