Räjähteiden siirtojen valvonta EU:n alueella tehostuu ja lupakäsittely nopeutuu uuden sähköisen järjestelmän ansiosta

10.2.2020 10.19
Tiedote

Räjähteiden sähköinen siirtotodistusjärjestelmä SCEPYLT (räjähteiden valvonta- ja suojausjärjestelmä terro­rismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi) otettiin käyttöön Suomessa tammikuussa 2020. Järjestelmä korvaa vanhan räjähteiden kansainvälisen siirtotodistuksen käsittelymenettelyn niissä tapauksissa, kun räjähteiden siirto tapahtuu kokonaan järjestelmään liittyneiden maiden alueella. Muussa tapauksessa käytetään vanhaa siirtotodistusmenettelyä, jolloin hakijan on lähetettävä hakemus räjähteiden siirrosta paperisena siirtoon liittyvien maiden viranomaisten leimattavaksi. SCEPYLT-järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta kansallisten räjähteiden siirtotodistusten käsittelyyn.

Sähköisen menettelyn etuina vanhaan menettelyyn ovat:

– Räjähdesiirtojen viranomaisseuranta tehostuu ja tarkentuu, jolloin yleinen turvallisuus paranee.

– Viranomaislupakäsittely nopeutuu, kun toiminnanharjoittajan ei tarvitse enää postitella dokumentteja eri maihin ja selvitellä vastaanottajatahoja.

– Hakemusta on tarvittaessa mahdollista muokata vielä siinä vaiheessa, kun viranomainen syöttää tiedot järjestelmään.

Räjähteiden siirtoon Euroopan Unionin alueella vaaditaan räjähteiden vastaanottajalta kansainvälinen siirto­todistus. Siirto tulee hyväksyttää vastaanottajamaan, kauttakulkumaiden ja lähtömaan toimivaltai­silla viranomaisilla. Tähän saakka siirtotodistus on ollut paperidokumentti, jota on pitänyt kierrättää kaikilla räjähteen siirtoketjun viranomaisilla. On ollut myös mahdollista lähettää yksi oma doku­mentti jokaiselle viranomaiselle ja koota lopuksi kaikki leimatut yhteen, kun jokainen maa on siirron hyväk­synyt.

SCEPYLT-siirtotodistusmenettelyä voi käyttää, jos räjähteiden siirto tapahtuu ainoastaan seuraavien maiden alueella:
– Portugali, Espanja, Ranska, Belgia, Alankomaat, Saksa Iso-Britannia ja Suomi.  Iso-Britannian osalta on huomioitava Brexitin vaikutus.

Sähköinen siirtotodistusmenettely toimii siten, että räjähdelähetyksen vastaanottaja lähettää siirto­todistus­lomakkeella maansa toimivaltaiselle viranomaiselle samat tiedot siirrosta kuin tähänkin saakka joko postitse tai sähköpostitse. Viranomainen vie tiedot SCEPYLT-järjestelmään ja käynnistää viranomaishyväksyn­nän räjähdelähetyksen siirtoon liittyvien maiden kesken.

Kun lähetys päätyy Suomeen tai jatkaa Suomesta EU:n ulkopuolelle, Suomessa tai EU:n ulkopuolella sijaitseva vastaanottaja hakee siirtotodistusta Tukesilta. Siirtotodistushakemus on toimitettava Tukesille postilla tai sähköpostitse osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 HELSINKI
(Pasilan virastokeskus)
[email protected]

Lisätietoja: Ylitarkastaja Mikko Ojala, p. 029 5052 421, sähköposti: [email protected]

Räjähteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti