Rajoitus lyijyn käytöstä ammuksissa ja kalastustarvikkeissa suunnitteilla – ECHA pyytää tietoa vaikutuksista

14.11.2019 10.58
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) kerää tietoa lyijyä sisältävien ammusten ja kalastustarvikkeiden riskeistä. Euroopan komissio on pyytänyt ECHAa arvioimaan, onko EU:n laajuiselle rajoitukselle tarvetta terveyden- ja ympäristönsuojelun parantamiseksi.

Aikomus rajoittaa lyijyä ammuksissa ja kalastustarvikkeissa löytyy rajoitusten aierekisteristä.

Lyijy on ihmisille ja ympäristölle myrkyllinen raskasmetalli, joka  vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi munuaisiin, keskushermostoon, lisääntymiseen ja kehitykseen. Toisin kuin monille muille haitallisille aineille, lyijyaltistukselle ei ole pystytty osoittamaan turvallista alarajaa. ECHA perustelee rajoitusehdotuksen tarpeellisuutta julkaisemassaan selvityksessä, jonka mukaan lyijyammusten aiheuttamasta vaarasta myös kuivalla maalla on näyttöä.

ECHA pyytää tietoa lyijyä sisältävien ammusten ja kalastusvälineiden tuotantomääristä sekä näiden aiheuttamista lyijyaltistuksista ihmiselle ja ympäristölle. ECHA pyytää tietoa  myös mahdollisista lyijyn korvaajista, näiden vaara- tai riskiprofiilista, teknisistä ominaisuuksista ja kustannuksista. Tiedoilla täydennetään ECHAn omaa kirjallisuuskatsausta ja aikaisempaa riskinarviota lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueella. ECHA hyödyntää tietoja myös rajoitusehdotuksen kohdentamisessa. Mahdollinen rajoitus ei koskisi ammusten sotilaskäyttöä.

Tietoa pyydetään erityisesti lyijyä sisältävien ammusten ja kalastustarvikkeiden valmistajilta, maahantuojilta, jakelijoilta ja vähittäiskauppiailta. Tiedonkeruuseen voivat osallistua myös mm. metsästys-, kalastus- ja urheiluammuntajärjestöt, kuluttajajärjestöt, jäsenvaltioiden viranomaiset ja yksityishenkilöt, joilla on ​​aiheeseen liittyviä tietoja.

Voit  toimittaa tietoja 16.12.2019 saakka ECHAn verkkosivujen kautta.

ECHA selvittää lyijyn ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä, lyijyä turvallisempien vaihtoehtojen saatavuutta ja lyijyn käytön mahdollisesta rajoittamisesta aiheutuvia sosioekonomisia vaikutuksia. Tiedonkeruun perusteella ECHA arvioi, tulisiko lyijyn käyttöä ammuksissa ja kalastustarvikkeissa rajoittaa. ECHA arvioi myös mahdollisen rajoituksen soveltamisalaa. Noin vuoden kuluttua ECHAn on tarkoitus julkaista rajoitusehdotus, jota on mahdollisuus kommentoida. Tämä tiedonkeruu ei korvaa mahdollisen tulevan rajoitusehdotuksen kommentointivaihetta.

Lisätietoa:

Uutinen ECHAn selvityksestä lyijyammusten aiheuttamista riskeistä kuivalla maalla

Euroopan komission pyyntö ECHAlle

Tietopyynnön saatekirje

Tallenne ECHAn tiedotustilaisuudesta tietopyyntöön liittyen

ECHAn ajankohtaissivu lyijystä ammuksissa ja kalastustarvikkeissa

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033