Rajoitusehdotus formaldehydille – kerro kannanottosi

8.5.2019 13.54
Uutinen

Formaldehydiä koskeva rajoitusehdotus on kommentoitavana Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilla.

Rajoitusehdotus koskee sellaisten esineiden markkinoille saattamista (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista) ja käyttöä, joista vapautuu formaldehydiä yli 0,124 mg/m3. Ehdotettua rajoitusta ei sovelleta tuotteisiin, joihin jo sovelletaan rajoitusta tietyistä syöpää aiheuttavista, perimää vaurioittavista tai lisääntymismyrkyllistä aineista, tai formaldehydin tai formaldehydin vapauttajien käyttöön biosidina.

Rajoituksen tarkoituksena on vähentää altistumista iho- ja hengitystieärsytystä aiheuttavalle formaldehydille (ja formaldehydin vapauttajille). Formaldehydiä käytetään pääasiassa erilaisten liimahartsien ja muiden kemikaalien valmistukseen. Sisäilman formaldehydipäästöt ovat yleensä peräisin esimerkiksi lastulevyistä valmistettujen kiintokalusteiden ja huonekalujen liima-aineena käytetystä ureaformaldehydihartsista. Muita formaldehydin lähteitä voivat olla esimerkiksi eräät maalit, pinnoitteet ja eristevaahdot.

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta. ECHA toivoo kommentteja  20.5.2019 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Ehdotusta voi kuitenkin kommentoida 20.9.2019 saakka.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033