Hyppää sisältöön

Rajoitusehdotus PAH-yhdisteistä savikiekoissa – ota kantaa

Julkaisuajankohta 31.1.2022 10.11
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) määrän rajoittamista savikiekoissa. Useat savikiekoissa käytettävät sideaineet sisältävät PAH-yhdisteitä.

Savikiekot ovat urheiluammunnassa ja ampumaharjoittelussa käytettäviä maaleja, jotka yleensä heitetään ilmaan. Savikiekkojen sideaineina käytetään useimmiten pikeä, kuten korkealämpötilaista kivihiilitervapikeä (CTPHT). CTPHT on terveydelle vaarallinen aine, joka saattaa aiheuttaa syöpää, vaurioittaa perimää ja heikentää hedelmällisyyttä sekä vaurioittaa sikiötä. Erittäin hitaasti hajoavana, erittäin biokertyvänä ja myrkyllisenä aineena se on myös ympäristölle vaarallinen. Nämä ominaisuudet johtuvat aineen sisältämistä PAH-yhdisteistä.

CTPHT on myös tunnistettu REACH-asetuksen mukaiseksi erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, ja sen käyttö on ollut luvanvaraista 4.10.2020 lähtien. Rajoitus katsotaan kuitenkin tarpeelliseksi, sillä CTPHT:ta sisältävien savikiekkojen maahantuonti EU:n ulkopuolelta ei vaadi lupaa. Lisäksi sillä pyritään estämään CTPHT:n korvaaminen toisella haitallisella aineella. Osa vaihtoehtoisista sideaineista sisältää PAH-yhdisteitä, mutta myös PAH-vapaita vaihtoehtoja on saatavilla.

Rajoitusehdotus kattaa 18 PAH-yhdistettä. Se koskee sellaisten savikiekkojen markkinoille saattamista (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista), joissa em. PAH-yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus on 0,005 painoprosenttia tai suurempi. Rajoitusehdotus vastaa Kansainvälisen ammuntaurheiluliiton (ISSF) asettamia vaatimuksia arvokisoissa käytettäville savikiekoille. Ehdotetun rajoituksen tarkoituksena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta. Ehdotusta voi kommentoida 22.6.2022 saakka. Kommentteja toivotaan kuitenkin jo kuulemisen varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida mahdollisimman hyvin rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuna.

 

Lisätietoja:
Lisätietoja rajoitusmenettelystä ECHAn verkkosivuilla
Kemikaalineuvonta yrityksille