Hyppää sisältöön

Rajoitusehdotus PFAS-yhdisteiden käytöstä sammutusvaahdoissa – ota kantaa

Julkaisuajankohta 12.5.2022 11.55
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä eli PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen markkinoille saattamisen ja käytön kieltämistä. PFAS-yhdisteet voivat saastuttaa maaperää ja juomavettä.

ECHA ehdottaa rajoitusta PFAS-yhdisteitä sisältäville sammutusvaahdoille. PFAS-yhdisteet ja/tai niiden hajoamistuotteet ovat erittäin pysyviä, ja osan niistä tiedetään olevan terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Yhdisteiden riskejä voidaan vähentää päästöjä rajoittamalla.

Ehdotetussa rajoituksessa kiellettäisiin PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen markkinoille saattaminen, käyttäminen ja vienti Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kielto astuisi voimaan käyttökohtaisten siirtymäaikojen jälkeen.

Siirtymäaika mahdollistaisi PFAS-yhdisteiden korvaamisen turvallisemmilla aineilla paloturvallisuutta vaarantamatta. Siirtymäaikana käytettävien PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen ympäristöpäästöt tulisi minimoida, ja vanhentuneet vaahtotiivisteet tai vaahtojätteet olisi hävitettävä asianmukaisesti.

Kansainväliset sopimukset ja EU-sääntely koskevat jo nykyisellään useita PFAS-aineita. Lisäksi ehdotusta kaikkien PFAS-aineiden valmistamisen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamiseksi odotetaan ensi vuonna. Lisätietoja valmistella olevasta rajoitusehdotuksesta löydät aierekisteristä ECHAn verkkosivuilta.

Rajoitusehdotus ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta. Ehdotusta voi kommentoida 23.9.2022 saakka. Kommentteja toivotaan kuitenkin jo kuulemisen varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida mahdollisimman hyvin rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuna.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ECHAn verkkosivuilla

Lisätietoja PFAS-yhdisteistä ECHAn verkkosivuilla

Webinaaritallenne rajoitusehdotuksesta PFAS-yhdisteiden käytöstä sammutusvaahdoissa ECHAn verkkosivuilla

Lisätietoja rajoitusmenettelystä ECHAn verkkosivuilla

Kemikaalineuvonta yrityksille
 

 
Sivun alkuun