Rajoitusehdotus siloksaaneille D4 ja D5 – kommentointimahdollisuus

Tukes
24.6.2015 12.42
Tiedote

 

Oktametyylisyklotetrasiloksaanin (D4) ja dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) käytölle henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa ehdotetaan rajoitusta niiden ympäristövaikutusten vuoksi. Poispestävät henkilökohtaiset hygieniatuotteet aiheuttavat pääosan D5:n päästöistä jäteveteen. D4:n päästöt samasta käytöstä ovat pienemmät, mutta se on lisätty rajoitusehdotukseen päästöjen vähentämisen lisäksi myös siksi, ettei D5:ttä korvattaisi D4:llä. Nyt ehdotetaan, että tuotteet eivät saisi sisältää kumpaakaan siloksaania yli 0,1 %.

Kuka tahansa voi lähettää rajoitusehdotukseen liittyviä tietoja ECHAlle 18.12.2015 mennessä, mutta kommentteja toivotaan jo 1.9.2015 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Kommentointi tapahtuu ECHAn sivuilla olevalla lomakkeella. ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon antaessaan lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Rajoitusehdotus ja kommentointi ECHAn sivuilla