Rajoitusehdotus viidelle kobolttisuolalle ja DMF:lle – kerro kommenttisi

4.2.2019 13.54
Uutinen

Rajoitusehdotukset viidelle liukoiselle kobolttisuolalle ja N,N-dimetyyliformamidille (DMF) ovat kommentoitavana Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivuilla.

Viiden liukoisen kobolttisuolan rajoitusehdotuksella pyritään vähentämään syöpäriskiä ja yksittäisiä syöpätapauksia, jotka johtuvat työperäisestä altistumisesta kobolttisuoloille hengitysteitse. Se edellyttää kobolttisuolojen rekisteröijien ja jatkokäyttäjien käyttävän altistumiselle viitearvoa 0,01 µg / m3 kemikaaliturvallisuusarvioinnissaan.

DMF:lle ehdotetaan käytettäväksi kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa johdettua vaikutuksetonta altistumistasoa (DNEL) 3,2 mg/m3 hengitysteitse altistumiselle ja 0,79 mg/kg bw/päivä ihoaltistukselle.

Kuka tahansa voi kommentoida rajoitusehdotuksia 19.6.2019 saakka. Kommentteja kuitenkin toivotaan jo 1.3.2019 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana.  

Kobolttisuolojen rajoitusehdotus ja kommentointilomake

Rajoitusehdotus DMF:lle ja kommentointilomake

REACH