Valikko

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen

Tukes 24.6.2013 8.47
Tiedote

Ympäristöministeriön ja Tukesin yhteistiedote Rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä.  Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla.

Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin rakennustuoteasetus, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan kaikkialla EU-maissa. Valmistajille CE-merkintä helpottaa tuotteiden myymistä muualle Eurooppaan. Sen sijaan, että valmistaja joutuisi hankkimaan erilliset kansalliset hyväksynnät jäsenmaissa, hän CE-merkitsee rakennustuotteen.

CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet – rakentamismääräykset ratkaisevat sopivuuden

CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet, mutta tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitava aiotun käytön, olosuhteiden ja rakentamismääräysten perusteella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä vastuussa tuotteen valinnasta ja rakennuksen turvallisuudesta.

”Esimerkiksi Keski-Euroopassa valmistettuja tiiliä ei välttämättä voi käyttää julkisivuverhouksessa Suomen pakkasolosuhteissa. Olennaista on valita CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tietojen perusteella sellainen tuote, joka soveltuu kyseiseen rakennukseen ja täyttää rakentamismääräykset”, kertoo rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

CE-merkintä koskee markkinoilla myynnissä olevia rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai joilla on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Näin esimerkiksi omasta puusta sahattua rakennepuutavaraa ei edelleenkään tarvitse CE-merkitä, jos sitä käyttää omaan rakennukseen ja sille on tehty lujuusluokittelu. Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintöjä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

"CE-merkinnän ansiosta esimerkiksi ikkunoiden mukana valmistaja toimittaa tarvittavat tiedot tuotteen energiatehokkuuden arviointia varten. Lisäksi CE-merkintä voi auttaa muun muassa rakennustuotteen lujuuden, vakauden, paloturvallisuuden ja terveellisyyden vertailussa. Rakennustuotteita ostavan kannattaa ostohetkellä kysyä myös myyjältä tuotteen ominaisuuksista, ja siitä, pitääkö tuotteessa olla CE-merkki”, yli-insinööri Heikki Viitala Tukesista sanoo.

CE-merkinnän rinnalle kansallisia hyväksyntämenettelyjä

Heinäkuun alusta voimaan tulee myös laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, joka koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä. Se tarjoaa kolme vapaaehtoista hyväksyntämenettelyä, jolla valmistaja voi kertoa tuotteen ominaisuuksista ja osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää tuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista, jos kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu ja on syytä epäillä, ettei se täytä teknisiä vaatimuksia. Tukesin markkinavalvontatoiminta ei kohdistu kansallisesti hyväksyttyihin rakennustuotteisiin.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö, p. 050 582 2464

, [email protected]

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 050 517 9202, [email protected] (8.7. alkaen)

Yli-insinööri Heikki Viitala, Tukes, p. 029 5052 591, [email protected]