Rakennusvirhepankkiin neljä uutta paloaiheista virhekorttia

18.6.2019 10.48
Uutinen

Tulisijojen ja savupiippujen virheistä on julkaistu neljä uutta virhekorttia FISEn rakennusvirhepankissa. Virhekorttien tavoitteena on kertoa ongelmatilanteista avoimesti, jotta vastaavat virheet voitaisiin välttää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on ollut mukana laatimassa virhekortteja.

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia.

Rakennusvirhekortisto sisältää asiantuntijoiden laatimia rakennusvirhekortteja, jotka ovat virhekuvauksia kattavampia esityksiä toteutuneista ongelmatilanteista. Kortit ovat ilmaisia ja vapaasti kaikkien käytettävissä.

Hankkeen tavoitteena on laatia noin 10 merkittävästä tulisijoja ja savupiippuja koskevasta ongelmatilanteesta virhekortit. Virhekortit toimivat tulisijojen- ja savupiippujen suunnittelijoiden, valmistajien ja asentajien sekä rakennusvalvonnan, paloviranomaisten ja nuohoojien tietolähteinä. Kortit toimivat oppaina, kun vastaavia ongelmatilanteita pyritään ennaltaehkäisemään tulevaisuudessa. Niiden avulla pyritään myös löytämään sopivia korjaamistapoja, joilla ongelman muodostanut tilanne voidaan korjata paloturvalliseksi.

-Vaatimustenmukaisuus on osa tuotteiden oikeaa käyttöä.  Vaatimustenmukaiseen käyttöön kuuluu mm. se, että tuotteita käytetään asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti, eikä tuotteisiin esimerkiksi liitetä ulkopuolisia osia, ylitarkastaja Johanna Ahola sanoo.

Hankkeessa tuotetut neljä ensimmäistä virhekorttia on julkaistu FISEn verkkosivuilla. Kortit ovat:

  • RVP-S-PA-79 Järjestelmäsavupiipun virheellinen osa
  • RVP-T-PA-80 Metallisavupiipun virheellinen asennus välipohjassa
  • RVP-T-PA-81 Väärän muuraustuotteen käyttö paikallamuuratussa savupiipussa
  • RVP-T-PA-82 Tulisijan takana oleva virheellinen seinärakenne

Rakennusvirhepankissa ei ole aiemmin ollut paloaiheisia kortteja. Tehokas toiminta edellyttää, että ongelmatilanteet saadaan FISEn tietoon nykyistä kattavammin.

FISEn huhtikuussa 2019 käynnistyneessä hankkeessa ”Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit” on mukana asiantuntijoita Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluista, Suomen rakennusinsinöörien liitosta (RIL), Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä (SPEK), Tulisija- ja savupiippuyhdistyksestä (TSY) ja Nuohousalan keskusliitosta (NKL), Tukesista, Fenniasta, Industriasta ja Rambollista. Asiantuntijaryhmässä ei ole mukana teollisuuden asiantuntijoita. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Johanna Ahola p. 029 505 2740

[email protected]