Valikko

Fyra nya brandrelaterade kort i byggfelsbanken

18.6.2019 10.48
Nyhet

Fyra kort om fel som uppdagats i eldstäder och skorstenar har publicerats i byggfelsbanken som upprätthålls av FISE. Avsikten med byggfelskorten är att öppet informera om olika problem som uppdagats för att framöver kunna undvika motsvarande fel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har medverkat i arbetet med att ta fram byggfelskort.

FISE Oy är en omfattande och aktiv tjänst inom personcertifiering som säkerställer en persons kompetens inom VVS-, bygg- och fastighetsbranschen samt upprätthåller ett kompetensregister och en byggfelsbank.

Experter har sammanställt byggfelsbankens kort som inte bara beskriver felen utan ger mer omfattande presentationer av verkliga problem. Korten är avgiftsfria och kan fritt användas av alla.

Projektet syftar till att sammanställa cirka 10 byggfelskort med betydande problem som uppdagats när det gäller eldstäder och skorstenar. Korten är informationskällor för dem som planerar, tillverkar och installerar eldstäder och skorstensrör samt för byggtillsynsmyndigheten, brandväsendet och sotarna. Korten är också till hjälp i arbetet med att förebygga motsvarande problem i framtiden. Kortens information används även för att hitta lämpliga sätt att rätta till ett problem och säkerställa brandsäkerheten.

-  En korrekt användning av produkterna innebär att följa de krav som ställs,  det vill säga att produkterna används i enlighet med installations- och bruksanvisningarna, och att till exempel externa delar inte kopplas till produkterna, säger överinspektör Johanna Ahola.

De första fyra byggfelskorten som har tagits fram i projektet har publicerats på FISE:s webbplats. Korten är:

  • RVP-S-PA-79 Fel i systemskorstenens del
  • RVP-T-PA-80 Skorsten i metall har installerats fel i mellanbotten
  • RVP-T-PA-81 Fel murbruksprodukt har använts för en skorsten som murats upp på platsen
  • RVP-T-PA-82 Felaktig väggkonstruktion bakom eldstaden

Byggfelsbanken har inte tidigare haft brandrelaterade kort. Problem behöver anmälas till FISE i större utsträckning än idag för att verksamheten ska vara effektiv.

FISE inledde projektet ”Byggfelskort om eldstäder och skorstenar” i april 2019. I projektet deltar experter från Helsingfors stads byggtillsynstjänst, Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL), Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), Tulisija- ja savupiippuyhdistyksestä (TSY) och Nuohousalan keskusliitosta (NKL), Tukes, Fennia, Industria och Ramboll. Experter från industribranschen finns inte med i expertgruppen. Projektet finansieras av fonden Palosuojelurahasto.

Mer information:

Överinspektör Johanna Ahola, tfn 029 505 2740

[email protected]