REACH 2018: Valmistele rekisteröintiasiakirjasi tietoteknisessä muodossa

Tukes
3.10.2016 9.00
Tiedote

 Edellisissä vaiheissa kerätyt tiedot aineiden tunnistetiedoista, vaaroista, käyttötarkoituksista ja riskeistä on dokumentoitava vakioidussa tietoteknisessä muodossa rekisteröintiasiakirjoissa. Tähän tarkoitukseen kemikaalivirasto (ECHA) tarjoaa ilmaisen ohjelmiston nimeltä IUCLID. Yksinkertaisimmissa tapauksissa on myös mahdollista luoda asiakirjat suoraan ECHAn ilmoitusjärjestelmässä REACH-IT.

Rekisteröintiasiakirjojen valmistelu on kemikaaliviraston REACH 2018 etenemissuunnitelman viides vaihe. Samaa ainetta rekisteröiville yrityksille suositellaan yhteistyön jatkamista valmistelutyön tässä vaiheessa.

Tietoteknisessä muodossa tehtävää rekisteröintiä varten voidaan valmistella kahdentyyppisiä asiakirja-aineistoja: päärekisteröijän aineisto sisältää nimenomaan päärekisteröijän yritystä koskevia tietoja sekä tietoja, joista kaikki rekisteröijät ovat sopineet, kuten aineen luokitus ja merkinnät sekä (yksityiskohtaiset) tutkimustiivistelmät. Rekisteröijäryhmän muiden jäsenten on luotava jäsenen rekisteröintiaineisto, joka sisältää yrityksen omat tiedot, kuten sen aineen täsmälliset tunnistetiedot ja käyttötarkoitukset.

Päärekisteröijän aineiston voi luoda ainoastaan uudella IUCLID 6 -ohjelmistolla, joka on käytettävissä ilmaiseksi IUCLID-verkkosivustolla. Jäsenen rekisteröintiaineiston voi myös luoda IUCLID 6  ohjelmistolla, mutta myös suoraan uudessa REACH-IT-järjestelmässä ilman IUCLID-ohjelmiston asennustarvetta. Näiden työkalujen uusi sukupolvi on alan käyttäjien testaama, ja testaajat ovat vahvistaneet niiden olevan edellistä sukupolvea helpompia käyttää.

IUCLID 6 sisältää laajan opastusjärjestelmän, joka sisältyy itse työkaluun ja on pian käytettävissä 23 EU-kielellä. Näin käyttäjä voi saada täsmällistä apua syöttäessään tietoja. Rekisteröijät voivat tarkistaa ilmoittaneensa kaikki tarvittavat tiedot Validointiavustaja-nimisellä varmennustyökalulla, joka on käytettävissä IUCLID-ohjelmistossa. Työkalu voi myös ilmoittaa mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista, jotka voidaan korjata ennen rekisteröinnin toimittamista kemikaalivirastolle.

Kemikaaliviraston verkkosivustolla on nyt saatavilla johdanto IUCLID-ohjelmistoon ja käytännön ohjeita aineiston luomisesta ohjelmistossa tai suoraan REACH-IT-järjestelmässä. Saatavilla ovat myös IUCLID 6  ohjelmiston ja REACH-IT 3  järjestelmän käyttöoppaat – pian 23 EU-kielellä.

REACH 2018  etenemissuunnitelman viidettä vaihetta koskeva verkkoseminaari pidetään tiistaina 4. lokakuuta klo 11.00. Seminaarissa ohjataan osallistujat IUCLID-ohjelmistolla tehtävän rekisteröintiaineiston luomisen eri vaiheiden läpi. Siinä näytetään, miten ohjelmisto asennetaan ja miten varmistetaan, että kaikki vaadittavat tiedot on syötetty. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, miten jäsenrekisteröijä voi valmistella asiakirja-aineistonsa REACH-IT-järjestelmässä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHAn asiantuntijoille.

Taustaa
Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat kemikaaleja pieninä määrinä, 1–100 tonnia vuodessa.

ECHAn REACH 2018 -etenemissuunnitelmassa rekisteröinti jaetaan seitsemään vaiheeseen, ja siinä kuvataan kunkin vaiheen välitavoitteet sekä tuki, jota virasto suunnittelee rekisteröijille.

Yritysten on alettava valmistautua rekisteröintiin riittävän ajoissa. ECHAn REACH 2018  verkkosivulta saa samasta paikasta kaiken tukimateriaalin, joka auttaa yrityksiä niiden valmisteluissa.

Lisätietoja

Rekisteröi nyt: REACH 2018  verkkoseminaari 4. lokakuuta: Rekisteröinti IUCLID-aineistona
https://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-prepare-your-registration-as-a-iuclid-dossier

REACH 2018  verkkosivut, infografiikka ja lehtinen
http://echa.europa.eu/fi/reach-2018

Tuki – Laadi rekisteröintiasiakirjasi
https://echa.europa.eu/support/registration/creating-your-registration-dossier

Lataa IUCLID 6
https://iuclid6.echa.europa.eu/download

Oppaat REACH-asiakirjojen ja CLP-asiakirjojen valmisteluun (käännökset saatavilla lokakuussa 2016)
https://echa.europa.eu/manuals

Miten päästä alkuun EU:n kemikaalilainsäädännön kanssa
http://echa.europa.eu/support/getting-started

Neuvontapalvelut
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/

ECHAn uutiskirje – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach

REACH 2018 LinkedInissä
https://linkedin.com/company/reach-2018

Twitter #REACH2018
https://twitter.com/hashtag/reach2018