Hyppää sisältöön

REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset muuttuvat tammikuussa

Julkaisuajankohta 30.12.2021 10.31
Uutinen

REACH-asetuksen mukaisiin rekisteröintitietovaatimuksiin on tullut muutoksia. Komission muutosasetuksen soveltaminen alkaa 8.1.2022.

REACH-asetuksen (EY-asetus 1907/2006) mukaisessa rekisteröinnissä toimitetaan tietoja aineen ominaisuuksista. Rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi toimitettavia vähimmäistietoja kutsutaan vakiotietovaatimuksiksi. Liitteissä VII–X on vakiotietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1–1000 tonnia vuodessa. Liitteessä XI vahvistetaan vakiotietovaatimusten mukauttamista koskevat yleiset kriteerit.

REACH-asetuksen liitteitä VII–XI on muutettu komission muutosasetuksella (EY-asetus 2021/979). Muutoksilla selkeytetään tiettyjä tietovaatimuksia ja samalla toiminnanharjoittajien ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rooleja ja velvollisuuksia. Muutokset katsottiin tarpeellisiksi, koska liitteiden VII–X fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin ja myrkyllisyyteen liittyvät johdantotekstit on todettu riittämättömiksi. Lisäksi esimerkiksi liitteessä XI olevia vakiotestausohjelman mukauttamista koskevia yleisiä sääntöjä ja mahdollisuutta jättää testejä tekemättä on selkeytetty.

Muutetut säännökset voivat edellyttää rekisteröintiasiakirjojen päivittämistä. ECHA päivittää ohjeistustaan ja julkaisee lisäohjeita toiminnanharjoittajille myöhemmin. Muutosasetuksen soveltaminen alkaa 8.1.2022.

Lisätietoja

Komission asetus (EU) 2021/979 EUR-Lex-palvelussa 
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet ECHAn verkkosivuilla 
REACH-asetusta koskevat ohjeet ECHAn verkkosivuilla 
ECHAn uutinen muutoksista tietovaatimuksissa
Kemikaalineuvonta yrityksille 

REACH
 
Sivun alkuun