REACH-asetuksen testausvaatimuksia on muutettu - eläinkokeita vähemmän

Tukes
8.6.2016 10.21
Tiedote

 

REACH-asetuksen liitteet VII ja VIII koskien vaatimuksia ihon syöpymisen/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmien ärtymisen, välittömän myrkyllisyyden ihon kautta sekä ihon herkistymisen testaussmenetelmistä muuttuvat siten, että oletusvaatimukseksi tulee vaihtoehtoinen, ei eläimellä tehtävä koe. Asetuksen muutokset astuvat voimaan 20.6.2016 muiden paitsi ihon herkistymisen osalta, joka tullee voimaan syksyllä 2016.

Aiempien vaatimusten mukaan tehtyjä rekisteröintiasiakirjoja ei tarvitse muuttaa, mutta jos rekiseteröintiä päivitetään, se tulee tehdä uusien vaatimusten mukaan. ECHA muistuttaa, että rekisteröijien tulee muutenkin harkita ja, aina kun mahdollista, käyttää vaihtoehtoisia testausmenetelmiä.

Lisätietoja

ECHAn tiedote 6.6.2016
Komission asetus (EU) 2016/863 liitteiden VII ja VIII muuttamisesta